Home » CPB

TagCPB

Migratierapport stelt formerende partijen op de proef: arbeidsmarkt met weinig regels jaagt immigratie aan

NRC, 8 april 2024 – De Nederlandse arbeidsmarkt met weinig regels jaagt immigratie aan, stelt CPB vast in nieuw rapport. Economische beleidskeuzes van politici zijn bepalend voor het stijgende migratiesaldo.

Wie migratiestromen wil begrijpen, kan niet om de economie heen. En wie migratie wil bijsturen, kan ook maar beter kijken naar economische beleidskeuzes, en niet alleen naar maximumaantallen of paspoortprocedures. Dat laat een nieuwe studie van het Centraal Planbureau zien.

Het CPB-rapport verschijnt op een moment dat vier rechtse partijen – PVV, VVD, NSC EN BBB – onderhandelen over een kabinet dat de immigratie zal willen beperken. Al in de verkiezingscampagne werd volop gediscussieerd over manieren waarop de immigratie door de politiek kon worden teruggedrongen. Voor de bepalende rol van de economie was in die discussies weinig ruimte.

Het CPB maakt daar korte metten mee in een strak opgebouwd verhaal. Eén: immigratie heeft in de afgelopen twintig jaar een vlucht genomen en is vrijwel de enige drijvende kracht achter de huidige bevolkingsgroei geworden. Twee: arbeidsmigratie en de daarmee gepaard gaande gezinsmigratie zijn verantwoordelijk voor die toename. De aantallen asielmigranten zijn kleiner, al blijven zij uiteindelijk wel langer in Nederland. En drie: de economie bepaalt welke arbeidsmigrant hierheen komt.

Flexibele arbeidsmarkt nodigt uit

Anders gezegd: om te verklaren waarom het aantal immigranten sinds deze eeuw in Nederland hard stijgt, moet je ook kijken naar zaken als ontslagbescherming. Want het zijn flexibele arbeidsregels, zoals de verruiming van mogelijkheden voor flexwerk en lagere drempels voor ontslag, die het voor werkgevers aantrekkelijk maken buitenlands personeel naar Nederland te halen.

Lees hier verder (origineel bericht)

CPB: Deeltijders en arbeidsmigranten kunnen onze personeelstekorten niet oplossen

Nu.nl, 28 februari 2024 – De inzet van meer arbeidsmigranten lost het grote personeelstekort in ons land niet op. Ook deeltijders meer uren laten werken zet weinig zoden aan de dijk. Dat schrijft het Centraal Planbureau, een van de belangrijkste economische instituten van het land.

Om de tekorten op te lossen, zijn de afgelopen jaren al diverse opties genoemd. Daarbij gaat het om onder meer omscholing, de inzet van meer arbeidsmigranten, deeltijders verleiden om meer uren te werken en werklozen stimuleren om weer aan de slag te gaan.

Maar volgens directeur Pieter Hasekamp van het Centraal Planbureau (CPB) is geen van die opties een oplossing. Zo kunnen migranten niet in alle sectoren aan de slag vanwege de taalbarrière. De extra migranten zouden bovendien meer geld uitgeven in ons land, waardoor de vraag naar goederen en diensten stijgt. En dat zorgt er weer voor dat er extra personeel nodig is.

Overheid kan het verschil maken

Wat helpt dan wel? Volgens de CPB-directeur is er een belangrijke rol weggelegd voor de overheid, die duidelijke keuzes moet maken. Volgens het CPB zou het o.a. helpen als de politiek de wetten en regels minder complex zou maken. Daardoor is minder personeel nodig bij overheidsdiensten, bijvoorbeeld de Belastingdienst.

CPB-Raming-Centraal-Economisch-Plan-CEP-2024-Verantwoording_0Download

Lees hier verder (origineel bericht Nu.nl)

Lees hier verder (origineel bericht, NOS)

×