Home » Migratierapport stelt formerende partijen op de proef: arbeidsmarkt met weinig regels jaagt immigratie aan
Informatief

Migratierapport stelt formerende partijen op de proef: arbeidsmarkt met weinig regels jaagt immigratie aan

NRC, 8 april 2024 – De Nederlandse arbeidsmarkt met weinig regels jaagt immigratie aan, stelt CPB vast in nieuw rapport. Economische beleidskeuzes van politici zijn bepalend voor het stijgende migratiesaldo.

Wie migratiestromen wil begrijpen, kan niet om de economie heen. En wie migratie wil bijsturen, kan ook maar beter kijken naar economische beleidskeuzes, en niet alleen naar maximumaantallen of paspoortprocedures. Dat laat een nieuwe studie van het Centraal Planbureau zien.

Het CPB-rapport verschijnt op een moment dat vier rechtse partijen – PVV, VVD, NSC EN BBB – onderhandelen over een kabinet dat de immigratie zal willen beperken. Al in de verkiezingscampagne werd volop gediscussieerd over manieren waarop de immigratie door de politiek kon worden teruggedrongen. Voor de bepalende rol van de economie was in die discussies weinig ruimte.

Het CPB maakt daar korte metten mee in een strak opgebouwd verhaal. Eén: immigratie heeft in de afgelopen twintig jaar een vlucht genomen en is vrijwel de enige drijvende kracht achter de huidige bevolkingsgroei geworden. Twee: arbeidsmigratie en de daarmee gepaard gaande gezinsmigratie zijn verantwoordelijk voor die toename. De aantallen asielmigranten zijn kleiner, al blijven zij uiteindelijk wel langer in Nederland. En drie: de economie bepaalt welke arbeidsmigrant hierheen komt.

Flexibele arbeidsmarkt nodigt uit

Anders gezegd: om te verklaren waarom het aantal immigranten sinds deze eeuw in Nederland hard stijgt, moet je ook kijken naar zaken als ontslagbescherming. Want het zijn flexibele arbeidsregels, zoals de verruiming van mogelijkheden voor flexwerk en lagere drempels voor ontslag, die het voor werkgevers aantrekkelijk maken buitenlands personeel naar Nederland te halen.

Lees hier verder (origineel bericht)

Voeg opmerking toe

Klik hier om een opmerking toe te voegen

×