Home » A1

TagA1

‘Arbeidsmigrant van buiten EU is kind van de rekening’

Reactie FNV Bouwen & Wonen op rapport Adviesraad Migratie

FNV, 14 maart 2024 – ‘Mooi dat de Adviesraad Migratie bevestigt wat wij al jaren zeggen: veel te lange ketens, nauwelijks toezicht en weinig registratie belemmeren goede handhaving van arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden op de bouwplaats’, zegt Hans Crombeen, bestuurder van FNV Bouwen & Wonen.

‘Daardoor zijn arbeidsmigranten van binnen en buiten de EU kwetsbaar. En als we het al niet goed regelen voor arbeidsmigranten van binnen de EU, met al die wetgeving eromheen, dan is de arbeidsmigrant van buiten de EU al helemaal het haasje.’

Ondoorzichtige ketens moeilijk te controleren

Crombeen reageert op het rapport dat de Adviesraad Migratie gisteren heeft gepresenteerd over de kwetsbare positie van gedetacheerde arbeidsmigranten. De belangrijkste conclusies van dit adviesorgaan voor kabinet en parlement: er is sprake van ondoorzichtige ketens van detachering die moeilijk te controleren zijn. Goed zicht op het probleem ontbreekt, door gebrekkige data. De gedetacheerde arbeidsmigrant is het kind van de rekening.

Lastig handhaven over de grens

Detachering is een vorm van arbeidsmigratie waarbij de werkende verbonden blijft aan het sociale zekerheidsstelsel van het land waar hij vandaan komt. De problemen die de Adviesraad Migratie beschrijft, zijn niet nieuw: de zogeheten ‘A1-constructie’ heeft al vaker het nieuws gehaald. Vooral in deze situatie is het lastig om over de grens heen te handhaven op arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid en belastingen.

40% detacheringen niet gemeld

Het onderzoek van de Adviesraad Migratie maakt ook duidelijk hoeveel zogeheten derdelanders – mensen van buiten de EU – in deze constructie op de Nederlandse arbeidsmarkt werken. In 2022 waren dit er 22.440 ten opzichte van 4.000 door Nederland afgegeven werkvergunningen in reguliere procedures. En dat zijn alleen nog de geregistreerde gevallen. Zo’n 40% van alle detacheringen zou helemaal niet gemeld worden.

Onder de radar en dus kwetsbaar

In 2022 waren er 25.000 gemelde detacheringen in de bouw. Niet allemaal fout maar gezien het karakter van detachering: tijdelijk, over de grens en moeilijk te controleren. Daardoor is vooral de bouwsector gevoelig voor ondoorzichtige constructies met detachering. Werkenden gaan van bouwplaats naar bouwplaats, ze werken vaak op korte klussen, de ketens van onder-aanneming zijn lang; daardoor is er nauwelijks toezicht. De Adviesraad trekt dezelfde conclusie als FNV Bouwen en Wonen: veel mensen blijven hierdoor onder de radar en zijn daarom extra kwetsbaar.

Invoering van BouwplaatsID

De bouwbond pleit niet voor niets voor het beperken van de ketens op de bouwplaats en de invoering van BouwplaatsID. Hiermee is er, preventief, beter zicht op wat er op de bouwplaats gebeurt. Daarnaast zal er meer gedaan moeten worden aan cao-naleving. Een punt dat in het rapport van de Adviesraad Migratie minder uit de verf komt maar wel belangrijk is om te zorgen voor gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek.

Zonder angst om baan te verliezen

Crombeen: ‘Wat ik onze sector toewens: een arbeidsmigrant die rechtstreeks onder onze goede bouw-cao valt en die dan gewoon zijn recht kan claimen, of hij nou uit een EU-land komt of van daarbuiten, zonder angst om zijn baan te verliezen.’

Lees hier verder (origineel bericht)

Meer arbeidsmigranten via bedrijf in ander EU-land, leidt tot uitbuiting

NOS, 13 maart 2024 – Arbeidsmigranten die in Nederland werken maar in dienst zijn van een bedrijf in een ander Europees land kunnen makkelijk worden uitgebuit. Daarvoor waarschuwt de Adviesraad Migratie. Dat geldt des te meer voor arbeiders van buiten de Europese Unie.

De regels zijn ondoorzichtig, arbeidsmigranten hebben vaak geen idee waar ze recht op hebben en hoe ze daarachter kunnen komen. De contracten die ze ondertekenen pakken vaak anders uit dan wat hen werd voorgespiegeld. Op hun salaris worden bijvoorbeeld kosten voor huisvesting, vervoer en zorgverzekering ingehouden.

Er zijn wetten voor gedetacheerde werknemers in de EU, maar die bieden niet genoeg houvast. Niet alleen werknemers weten niet waar ze aan toe zijn, ook voor gemeenten en instanties als de Arbeidsinspectie is het haast ondoenlijk om er wijs uit te worden, schrijft de adviesraad in het rapport Geen derderangs burgers. De risico’s voor gedetacheerde arbeidsmigranten.

Aanbevelingen

De raad doet aanbevelingen om de situatie aan te pakken. Het verzamelen van betere informatie moet leiden tot een duidelijk beleid en handhaving. Er is meer onderzoek nodig naar de aard en omvang van de EU-detachering in Nederland. Ook krijgt het kabinet het advies om een aantal thema’s ook Europees op de agenda te zetten.

Kremer: “Wij doen de aanbeveling dat in sectoren waar veel misstanden zijn je een verbod zou moeten overwegen op flexwerk. Of anders gezegd dat in arbeidsintensieve sectoren werkgevers mensen gewoon in dienst moeten nemen.”

Lees hier verder (origineel bericht)

×