Home » Bezwaarmakers in gelijk gesteld
Informatief Liempde (Boxtel)

Bezwaarmakers in gelijk gesteld

Goed nieuws voor de buurtbewoners in Vrilkhoven, althans voorlopig. De Commissie Bezwaarschriften heeft op 8 augustus haar advies uitgebracht en de bezwaarmakers in het gelijk gesteld. Het advies van de commissie aan het college van Boxtel is om het bestreden besluit te herroepen. Het college geeft zichzelf tot 28 september de tijd om hierop te reageren. Ze is niet verplicht het advies op te volgen.

Tegen de in april j.l. vergunde arbeidsmigrantenhuisvesting voor 400 arbeidsmigranten aan de Oude Rijksweg in Liempde waren maar liefst 64 bezwaren ingediend, nagenoeg allemaal door buurtbewoners. Veel bezwaren betreffen de onveiligheid die de buurt vreest met de komst van dit grote aantal arbeidsmigranten, onder andere in het verkeer. Daarnaast verwachten buren o.a. waardevermindering van hun huizen, afval op straat en in de weilanden (dus veevoer), wat gevaarlijk is voor de dieren, en aantasting van kwetsbare natuur in de directe omgeving van het perceel.
In eerste instantie verklaarde het Boxtels college alle bezwaren niet-ontvankelijk, maar de hoorzittingscommissie heeft hier een ander oordeel over. Met name het feit dat de omwonenden op geen enkele wijze inspraak hebben gehad tijdens de procedure telt zwaar voor de commissie.

De mensen in Vrilkhoven wachten nu eerst de reactie af, indien negatief dan zetten zij hun juridische strijd onverminderd voort.

Voeg opmerking toe

Klik hier om een opmerking toe te voegen

×