Home » Goirle wil geen grootschalige complexen voor arbeidsmigranten
In de media Riel

Goirle wil geen grootschalige complexen voor arbeidsmigranten

Brabants Dagblad 27 januari 2022 – GOIRLE – In de gemeente Goirle is geen plek voor een grootschalig complex met arbeidsmigranten, waar meer dan honderd arbeidsmigranten tijdelijk terecht kunnen. Middelgrote complexen – tussen de 25 en 100 personen – mogen op twee locaties (Tijvoord-Noord en Veertels), al zijn daar nog geen concrete plannen voor.

Dat blijkt uit het nieuwe beoordelingskader dat het college van B en W binnenkort voorlegt aan de gemeenteraad. Volgens B en W passen grootschalige initiatieven voor arbeidsmigranten niet in ‘het dorpse karakter’ van Goirle en Riel. Voor middelgrote initiatieven is dus wel plek áls zich een initiatiefnemer meldt. Aan de randen van bedrijventerreinen Tijvoord-Noord en Veertels kan dan gekeken worden of dit in te passen is. In die gebieden mogen bovendien maar twee van dit soort voorzieningen komen, op minimaal 250 meter van elkaar af, staat in het stuk. 

Naar het originele bericht
×