Home » vleesverwerkende industrie

Tagvleesverwerkende industrie

Werkgevers blijken de grootste aanjagers van migratie

BNN Vara, 9 april 2024 –

Het CPB heeft onderzoek gedaan naar de migratie in Nederland en komt met bevindingen die haaks staan op wat de kiezers voor de verkiezingen is voorgespiegeld. Wilders en zijn ultrarechtse trawanten beweren voortdurend dat de migratiestroom toeneemt door asielzoekers die willen profiteren van sociale verzekeringen. In werkelijkheid zijn het vooral arbeidsmigranten die zorgen voor de toename. Ze komen in tegenstelling tot wat ultrarechts beweert niet af op uitkeringen maar worden gelokt door werkgevers die arbeidskrachten zoeken voor onaangenaam, zwaar en onderbetaald werk.

Uit de rapportage van het CPB ontstaat een beeld dat sterk doet denken aan de jaren ‘60, ‘70 en ‘80. Toen werden massaal – zogenaamd tijdelijke – gastarbeiders geworven in landen rond de Middellandse Zee, met name Marokko en Turkije. Die arbeiders deden zwaar, ongeschoold werk en raakten als hun lichamen opgebruikt waren arbeidsongeschikt waarop de werkgevers hen dumpten in het sociale zekerheidsstelsel.

Het CPB constateert dat het patroon zich herhaalt. Nu zijn het uitzendbureaus die in opdracht van werkgevers arbeidskrachten werven in EU-lidstaten met een zwakke economie. Dat zijn er in de praktijk veel meer dan verwacht werd, schrijft Trouw:

Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelde in 2004 dat er na de uitbreiding van de EU jaarlijks tussen de 3500 en maximaal 10.000 arbeidsmigranten tijdelijk naar Nederland zouden komen. Maar in 2008 ging het al om 25.000 arbeidsmigranten, en in 2010 om 100.000 seizoensarbeiders. Volgens de uitzendbranche vertoefden er in 2022 985.000 arbeidsmigranten in Nederland.

Begin deze eeuw werd opnieuw door beleidsmakers en -adviseurs, waaronder het CPB, voorspeld dat de geworven arbeidskrachten hier tijdelijk zouden verblijven omdat de toegenomen welvaart in het thuisland hen zou doen terugkeren. Die welvaartstijging kwam er niet of bleef achter bij de verwachtingen.

Ruim een kwart van de nieuwe arbeidsmigranten woont na tien jaar nog in Nederland. Zij hebben ook hun gezinnen laten overkomen, waardoor gezinsmigratie inmiddels een derde van de totale migratie naar Nederland is.

De partijen die momenteel onderhandelen over de vorming van een ultrarechts kabinet maken de bevolking wijs dat de migratie vooral veroorzaakt wordt door asielzoekers. De VVD liet het kabinet vallen op een conflict over ‘nareizigers’. Die zouden volgens Yesilgöz en de rest van de uiterst rechtse vleugel van de VVD een enorm probleem vormen. Na de verkiezingen werd duidelijk dat het in werkelijkheid om enige tientallen personen gaat. Maar toen was de antimigranten buit al binnengehaald, met 37 zetels voor de PVV. Het CPB ziet ook dat er als het gaat om asielzoekers geen duidelijke trends zichtbaar zijn, de toe- en afname van vluchtelingen wordt vooral veroorzaakt door oorlogen die oplaaien of stoppen.

Het weren van asielzoekers, zo dat wenselijk zou zijn, loopt stuk op internationale verdragen die landen verplichten mensen die op de vlucht zijn de gelegenheid te bieden asiel aan te vragen. Daar kan Den Haag weinig aan veranderen. Dat ligt anders met arbeidsmigranten. Die toename van die stroom is vooral te danken aan het afbreken van arbeidsvoorwaarden (raad eens door wie?):

Zo toont het planbureau voor het eerst aan dat economische groei en het gevoerde arbeidsmarktbeleid bijdragen aan de komst van arbeidsmigranten. In Nederland heeft bijvoorbeeld de flexibele arbeidsmarkt en de geringe ontslagbescherming een aanzuigende werking op de komst van buitenlandse werknemers gehad. De sociale uitkeringen in Nederland hebben daarentegen nauwelijks invloed.

De arbeidsmigranten worden onder meer aangetrokken door de vee-industrie. Twee van de vier politieke leiders die momenteel onderhandelen over het beperken van migratie hebben zelf een migratie-achtergrond, Yesilgöz en Van der Plas. De andere twee, Wilders en Omtzigt, hebben partners die hier naar toe gemigreerd zijn.

Lees hier verder (origineel bericht)

Tweede Kamerleden horen in Aadorp zorgen over arbeidsmigranten aan

Aavisie, 15 maart 2024 – De Tweede Kamerleden Mariëtte Patijn en Jimme Nordkamp van GroenLinks/ PvdA kwamen vrijdag naar Aadorp om met eigen ogen te zien hoe een groot arbeidsmigrantenverblijf is gepland aan de Plesmanweg, vlakbij het dorp. Ook leden van de Almelose gemeenteraad lieten zich op de hoogte stellen.

Grote zorgen

Aan de Sluisweg, vlakbij het vleesverwerkingsbedrijf Zwanenberg, is volgens de Aadorpers al een tweede arbeidsmigrantenverblijf gepland. Ze maken zich grote zorgen, volgens voorzitter Bram Reinders van de Dorpscoöperatie Aadorp. Niet alleen over de leefbaarheid, maar ook over het welzijn van de arbeidsmigranten zelf.

Lees hier verder (origineel bericht)

‘Anderen zijn slechter, maar die gaan vrijuit’

Reyhan Meat Services

NRC, 15 maart 2024 – Na klachten, rechtszaken en boetes wil Reyhan Meat Services, de grootste uitzender van arbeidsmigranten in de vleesindustrie, reageren op alle negatieve publiciteit. „Er zijn uitzendbureaus waar veel meer problemen zijn.”

RMS is het belangrijkste uitzendbureau van Nederland in de vleessector. Zijn uitzendkrachten zijn voor het merendeel Oost-Europese arbeidsmigranten, voornamelijk uit Roemenië. Het uitzendbureau raakte de afgelopen jaren herhaaldelijk in opspraak door de werk- en woonomstandigheden van zijn medewerkers. NRC publiceerde er vanaf 2020 meerdere keren over. Arbeidsmigranten vertelden NRC dat de beloofde salarissen en woonruimten in de praktijk erg tegenvielen. Ze verbleven in oude, vervallen woonruimten, overuren werden niet uitbetaald en als ze er iets van zeiden, werden ze van de ene op de andere dag op straat gezet. De Roemeense ambassade stelde jarenlang tientallen klachten te krijgen over het uitzendbureau. De Arbeidsinspectie beboette het bedrijf voor duizenden euro’s.

Begin 2022 deed de Arbeidsinspectie een inval bij het kantoor van Reyhan, waarbij twee mensen werden opgepakt. Volgens het Openbaar Ministerie heeft het uitzendbureau 2 miljoen euro aan loon voor arbeidsmigranten achterovergedrukt. Een rechtszaak hierover loopt nog. De gemeente Venray maakt zich zorgen over de omstandigheden op een camping in de regio, grotendeels in gebruik bij RMS. Werknemers zouden om de haverklap van de camping worden gestuurd en op straat staan. De gemeente Montferland legde het uitzendbureau een dwangsom op van 50.000 euro omdat het te veel arbeidsmigranten zou huisvesten in een pand in die gemeente. Na beoordeling van de Raad van State kwam dat te vervallen. Een manager van Reyhan werd veroordeeld omdat hij een arbeidsmigrant had mishandeld. De Arbeidsinspectie heeft de afgelopen acht jaar zeventig klachten over RMS gekregen.

Onder een vergrootglas

Een grote frustratie van RMS is volgens Dassen, Yilmaz en eigenaar Askin Reyhan dat zij een herkenbaar uitzendbureau hebben, dat een aantal keer negatief in het nieuws kwam, en daardoor onder een vergrootglas ligt. Ze krijgen geen vergunningen, waardoor ze de woon- en leefomstandigheden voor hun werknemers moeilijk kunnen verbeteren. Tegelijkertijd zeggen ze dat anderen, buiten het zicht van de instanties, arbeidsmigranten pas écht als vuil behandelen.

Lees hier verder (origineel bericht)

BIJEENKOMST IN BOXTEL OVER ARBEIDSMIGRATIE

Groen Links Brabant, 5 februari 2024 – In Brabant werken veel arbeidsmigranten, met name in de land- en tuinbouw, distributie en de voedingsindustrie. Helaas worden deze mensen vaak onder erbarmelijke omstandigheden gehuisvest door hun werkgever. Op meerdere plekken in Brabant leidt de komst van veel arbeidsmigranten daarnaast tot maatschappelijke onrust. Een van die plekken is de gemeente Boxtel, waar in Vrilkhoven 400 arbeidsmigranten komen wonen die werken in de varkensslachterij van Vion. Eind januari organiseerde Mirjam Bemelmans van GroenLinks-PvdA Boxtel een bijeenkomst met een aantal raadsleden, buurtbewoners, afgevaardigden van het landelijke dossierarbeidsmigranten.nl en kamerlid Mariëtte Patijn. Ook Statenlid Laura van Hazendonk was erbij.

Lees hier verder (origineel bericht)

×