Home » short stay

Tagshort stay

Welkom in Beloofde land of … een nachtmerrie?

Column door Ewa van Rooij – Niepokulczycka – Shortstay voor arbeidsmigranten kan als geen goed idee beschouwd worden om verschillende redenen, waaronder sociale, economische en welzijnsaspecten.

onderaan deze column een filmopname in een short stay huisvesting

Een short stay is niet alleen een huisvestingsvraagstuk, hier spelen verschillende aspecten van het leven een rol, die onvermijdelijk met elkaar verbonden zijn. Het is veelomvattend en zeker ingewikkelder dan het voor de gemiddelde burger lijkt.

Huisvesting die niet deugt

Veel arbeidsmigranten worden gehuisvest in short stay en logies die niet ontworpen zijn voor langdurig verblijf. Deze accommodaties zijn vaak overbevolkt, wat leidt tot een gebrek aan privacy en persoonlijke ruimte. Het is niet ongebruikelijk dat meerdere arbeiders een kleine kamer moeten delen, wat de leefomstandigheden zeer benauwd maakt. Daarnaast zijn er vaak problemen met de brandveiligheid en hygiëne. Brandalarmen en rookmelders functioneren niet altijd naar behoren en er is soms een gebrek aan nooduitgangen. Dit brengt de veiligheid van de bewoners in gevaar.

Basisvoorzieningen

Arbeidsmigranten hebben vaak geen toegang tot basisvoorzieningen zoals een eigen keuken, wasruimte of sanitair. De gedeelde voorzieningen zijn vaak in slechte staat, onvoldoende schoon en niet toereikend voor het aantal bewoners. Dit leidt tot onhygiënische omstandigheden die de gezondheid van de bewoners kunnen schaden. De werknemers kunnen hun kamers niet afsluiten. De kers op de taart is (op de video ‘shortstay’) waar er alleen scheidingswanden zijn, geen deuren en vaak geen ramen.  

Het is daarom belangrijk om te streven naar duurzamere en menselijkere oplossingen die zowel de behoeften van de arbeidsmarkt als de rechten en het welzijn van arbeidsmigranten respecteren.

Enkele van de belangrijkste redenen waarom baan en woonruimte met een kort verblijf voor arbeidsmigranten problematisch zijn:

Geen Stabiliteit en geen Toekomst: Arbeidsmigranten die slechts voor een korte periode  ergens kunnen verblijven, hebben geen kans om een stabiel leven op te bouwen. Dit gebrek aan continuïteit kan leiden tot onzekerheid en stress, wat hun algemene welzijn negatief beïnvloedt.

Isolement en eenzaamheid: Korte verblijfsperiodes bemoeilijken de integratie van arbeidsmigranten in de lokale gemeenschap. Dit kan leiden tot segregatie en een gevoel van isolatie, wat zowel de Isolement en eenzaamheid migranten als de lokale bevolking nadelig beïnvloedt.

Slechte Arbeidsomstandigheden: Arbeidsmigranten in shortstay-situaties hebben vaak minder toegang tot arbeidsrechten en -voordelen. Dit kan resulteren in uitbuiting, onveilige werkomstandigheden en een gebrek aan bescherming bij arbeidsconflicten

Geen goede gezondheidszorg : Tijdelijke werknemers hebben mogelijk beperkte toegang tot gezondheidszorg en andere sociale diensten. Dit kan hun fysieke en mentale gezondheid in gevaar brengen, vooral als ze werken in fysiek veeleisende of gevaarlijke banen.

Weinig toegang tot onderwijs : Korte verblijven maken het moeilijk voor arbeidsmigranten om te investeren in onderwijs en training die hun arbeidsmarktwaarde zou kunnen verhogen. Dit beperkt hun kansen op lange termijn en houdt hen vaak gevangen in laagbetaalde banen.

Economische Impact op Lange Termijn: De afhankelijkheid van shortstay-arbeidskrachten kan leiden tot een fluctuerende arbeidsmarkt, wat nadelig kan zijn voor de economie als geheel. Bedrijven kunnen minder geneigd zijn om te investeren in hun personeel en automatisering , wat kan leiden tot een lagere productiviteit en gebrek aan innovatie.

Woningmarktproblemen: Shortstay-arbeidsmigranten kunnen druk uitoefenen op de lokale woningmarkt, doordat particuliere huiseigenaren hen als ideale huurders zien, die hoge huren betalen en weinig eisen stellen. Hierdoor  worden woningen moeilijker bereikbaar voor de lokale bevolking. Dit kan leiden tot spanningen op de lokale woningmarkten.

Sociale Spanningen: De aanwezigheid van een groot aantal tijdelijke arbeidsmigranten kan leiden tot sociale spanningen, vooral als ze gezien worden als concurrenten op de arbeidsmarkt of als last voor openbare diensten.

Verlies van Menselijk Kapitaal: Door de focus op tijdelijke arbeid kunnen landen het potentieel missen van arbeidsmigranten die bereid zijn om voor langere tijd bij te dragen aan de samenleving. Deze migranten zouden met de juiste ondersteuning waardevolle bijdragen kunnen leveren op het gebied van vaardigheden en kennis.

De video is gefilmd door een arbeidsmigrant. Het is het short stay wooncomplex in de regio Soest. Het toont kamers zonder deuren, open ruimtes, twee bedden en een kleine kast. Dit is alles. Door de ‘kamers’ loopt een algemene gang die iedereen kan betreden, of je nu slaapt of aankleedt. Geen privacy. Dit zijn de normen van een kort verblijf, de medewerkers zijn tenslotte maar voor een korte tijd … De video heeft nauwelijks uitleg nodig, hij spreekt voor zichzelf

Nodig maar niet gewild

Column door Ewa van Rooij – Niepokulczycka – Is short-stay de oplossing voor de problemen van economische migranten en zijn hotels met een paar honderd mensen het antwoord op de woningnood?

Hotels voor kort verblijf worden gebouwd aan de rand van steden en dorpen en in de buurt van grote werkgelegenheidsinstellingen. De lokale gemeenschap maakt zich zorgen dat deze toestroom de levenskwaliteit van de bewoners zal aantasten. Helaas weten ze waar ze het over hebben. Door het gebrek aan infrastructuur (voldoende grote supermarkten, transportlijnen of gebruikelijke vrijetijdsvoorzieningen) zijn afgelegen buurtschappen niet voorbereid op zo’n groot aantal mensen. Laten we eerlijk zijn, lawaai, dronkenschap, vuil, zijn normale dingen die het gevolg zijn van de concentratie van grote aantallen mensen in een kleine plaats.

Oké, de stad heeft ook mensen in een klein gebied. Wat is dan het verschil? Waarom ben ik geen voorstander van het concept van kort verblijf?

Short-stay is, zoals de naam al zegt, een kort verblijf. De frequentie waarmee huurders wisselen is intimiderend. Het is als een fabriek die gericht is op een snelle turnaround. Helaas is het in dit geval eerlijk om de werknemers producten te noemen, want zo worden ze behandeld. En hier ontstaat de kloof tussen economie en mens zijn. Nederland heeft goedkope arbeidskrachten nodig, de economie groeit en iemand moet het bouwen. De export groeit en groeit, dus is het niet meer dan logisch dat lokale overheden instemmen met de bouw van grote hotels voor de korte termijn om de grote spelers in de industrie en landbouw tevreden te stellen. Deze beslissingen worden niet altijd gedeeld met de lokale gemeenschap. Helaas is het soms een kwestie van take it or leave it. De bouwplannen zijn geaccepteerd, dus jij, de bewoner, moet het accepteren. Bewoners willen geen hotels voor kort verblijf. Ze hebben gedeeltelijk gelijk, het is niet bevorderlijk voor een normaal en vreedzaam samenleven. De enigen die grote aantallen migranten echt verwelkomen zijn ondernemers. Op de werkvloer, na vele uren in de fabriek  zonder lucht, zonder zon, vaak van ‘s morgens vroeg of tot ‘s avonds laat, wil een normale werknemer zich wassen, een warme maaltijd nuttigen en wat rust. Kan dat in een hotel als dit? Nee, dat is het niet. Gedeelde badkamers, keukens, geen eigen kamer of lounge. Af en toe zijn er nieuwe huurders, vechtpartijen (mensen worden gek).

Alles moet snel en goedkoop, dus de uitzendbureaus trekken meer werknemers aan dan ze op dat moment nodig hebben. Dat zijn de economische eisen. Als een klant een werknemer over twee uur wil, moet je hem ter plekke hebben. Anders haalt een ander uitzendbureau de klant op. Wat er gebeurt op de arbeidsmarkt is eten of gegeten worden. Er zijn zoveel uitzendbureaus dat ze met elkaar moeten vechten om hun klanten te behouden. En hoe zit het met degenen die komen en geen baan krijgen? Het snelle verloop van werknemers, banen en huisvesting veroorzaakt chaos, problemen en narigheid. Voor wie? Voor de arbeiders en bewoners, want de uitzendbureaus en bedrijven doen het goed. Ze worden rijk van onmenselijke arbeidsomstandigheden maar alle gevolgen worden gedragen door de burger en de arbeider. Bravo voor dit systeem! Rijk worden zonder consequenties en die afwentelen op de gewone burger. Zoals ze zeggen: werk slim, niet hard. Maar dan hoef je niet trots op zijn.

Pozdrawiam Ewa

×