Home » Welkom in Beloofde land of … een nachtmerrie?
Opinie

Welkom in Beloofde land of … een nachtmerrie?

Column door Ewa van Rooij – NiepokulczyckaShortstay voor arbeidsmigranten kan als geen goed idee beschouwd worden om verschillende redenen, waaronder sociale, economische en welzijnsaspecten.

onderaan deze column een filmopname in een short stay huisvesting

Een short stay is niet alleen een huisvestingsvraagstuk, hier spelen verschillende aspecten van het leven een rol, die onvermijdelijk met elkaar verbonden zijn. Het is veelomvattend en zeker ingewikkelder dan het voor de gemiddelde burger lijkt.

Huisvesting die niet deugt

Veel arbeidsmigranten worden gehuisvest in short stay en logies die niet ontworpen zijn voor langdurig verblijf. Deze accommodaties zijn vaak overbevolkt, wat leidt tot een gebrek aan privacy en persoonlijke ruimte. Het is niet ongebruikelijk dat meerdere arbeiders een kleine kamer moeten delen, wat de leefomstandigheden zeer benauwd maakt. Daarnaast zijn er vaak problemen met de brandveiligheid en hygiëne. Brandalarmen en rookmelders functioneren niet altijd naar behoren en er is soms een gebrek aan nooduitgangen. Dit brengt de veiligheid van de bewoners in gevaar.

Basisvoorzieningen

Arbeidsmigranten hebben vaak geen toegang tot basisvoorzieningen zoals een eigen keuken, wasruimte of sanitair. De gedeelde voorzieningen zijn vaak in slechte staat, onvoldoende schoon en niet toereikend voor het aantal bewoners. Dit leidt tot onhygiënische omstandigheden die de gezondheid van de bewoners kunnen schaden. De werknemers kunnen hun kamers niet afsluiten. De kers op de taart is (op de video ‘shortstay’) waar er alleen scheidingswanden zijn, geen deuren en vaak geen ramen.  

Het is daarom belangrijk om te streven naar duurzamere en menselijkere oplossingen die zowel de behoeften van de arbeidsmarkt als de rechten en het welzijn van arbeidsmigranten respecteren.

Enkele van de belangrijkste redenen waarom baan en woonruimte met een kort verblijf voor arbeidsmigranten problematisch zijn:

  • Geen Stabiliteit en geen Toekomst: Arbeidsmigranten die slechts voor een korte periode  ergens kunnen verblijven, hebben geen kans om een stabiel leven op te bouwen. Dit gebrek aan continuïteit kan leiden tot onzekerheid en stress, wat hun algemene welzijn negatief beïnvloedt.
  • Isolement en eenzaamheid: Korte verblijfsperiodes bemoeilijken de integratie van arbeidsmigranten in de lokale gemeenschap. Dit kan leiden tot segregatie en een gevoel van isolatie, wat zowel de Isolement en eenzaamheid migranten als de lokale bevolking nadelig beïnvloedt.
  • Slechte Arbeidsomstandigheden: Arbeidsmigranten in shortstay-situaties hebben vaak minder toegang tot arbeidsrechten en -voordelen. Dit kan resulteren in uitbuiting, onveilige werkomstandigheden en een gebrek aan bescherming bij arbeidsconflicten
  • Geen goede gezondheidszorg : Tijdelijke werknemers hebben mogelijk beperkte toegang tot gezondheidszorg en andere sociale diensten. Dit kan hun fysieke en mentale gezondheid in gevaar brengen, vooral als ze werken in fysiek veeleisende of gevaarlijke banen.
  • Weinig toegang tot onderwijs : Korte verblijven maken het moeilijk voor arbeidsmigranten om te investeren in onderwijs en training die hun arbeidsmarktwaarde zou kunnen verhogen. Dit beperkt hun kansen op lange termijn en houdt hen vaak gevangen in laagbetaalde banen.
  • Economische Impact op Lange Termijn: De afhankelijkheid van shortstay-arbeidskrachten kan leiden tot een fluctuerende arbeidsmarkt, wat nadelig kan zijn voor de economie als geheel. Bedrijven kunnen minder geneigd zijn om te investeren in hun personeel en automatisering , wat kan leiden tot een lagere productiviteit en gebrek aan innovatie.
  • Woningmarktproblemen: Shortstay-arbeidsmigranten kunnen druk uitoefenen op de lokale woningmarkt, doordat particuliere huiseigenaren hen als ideale huurders zien, die hoge huren betalen en weinig eisen stellen. Hierdoor  worden woningen moeilijker bereikbaar voor de lokale bevolking. Dit kan leiden tot spanningen op de lokale woningmarkten.
  • Sociale Spanningen: De aanwezigheid van een groot aantal tijdelijke arbeidsmigranten kan leiden tot sociale spanningen, vooral als ze gezien worden als concurrenten op de arbeidsmarkt of als last voor openbare diensten.
  • Verlies van Menselijk Kapitaal: Door de focus op tijdelijke arbeid kunnen landen het potentieel missen van arbeidsmigranten die bereid zijn om voor langere tijd bij te dragen aan de samenleving. Deze migranten zouden met de juiste ondersteuning waardevolle bijdragen kunnen leveren op het gebied van vaardigheden en kennis.

De video is gefilmd door een arbeidsmigrant. Het is het short stay wooncomplex in de regio Soest. Het toont kamers zonder deuren, open ruimtes, twee bedden en een kleine kast. Dit is alles. Door de ‘kamers’ loopt een algemene gang die iedereen kan betreden, of je nu slaapt of aankleedt. Geen privacy.
Dit zijn de normen van een kort verblijf, de medewerkers zijn tenslotte maar voor een korte tijd … De video heeft nauwelijks uitleg nodig, hij spreekt voor zichzelf

×