Home » RNI

TagRNI

‘Kwetsbaar voor misbruik, werkt uitbuiting in de hand’ – rapport over registratiesysteem van arbeidsmigranten is kritisch

NRC, 15 juli 2024 – De politie, Arbeidsinspectie en marechaussee maken zich zorgen over hoe arbeidsmigratie wordt geregistreerd. Het RNI-systeem, ingevoerd in 2014, wordt misbruikt door malafide uitzendbureaus en werkgevers om met name ‘derdelanders’ uit te buiten.

Het registratiesysteem voor migranten die korte tijd in Nederland werken, is zeer kwetsbaar voor misbruik en werkt uitbuiting van arbeidsmigranten in de hand. Dat concluderen onder andere de Nationale Politie, de Nederlandse Arbeidsinspectie en de marechaussee in een vorige week gepubliceerde rapportage. Onder meer de Arbeidsinspectie kaartte afgelopen jaren problemen met het registratiesysteem aan, maar structurele veranderingen bleven uit.

Tussenpersonen

De politie, Arbeidsinspectie en marechaussee maken zich grote zorgen over de aanwassende lijst met personen in het RNI-systeem. Overzicht over wie nog in Nederland is, wie het land heeft verlaten en waar ze nu wonen, ontbreekt. Het Nederlandse adres en contactgegevens verstrekken, is niet verplicht bij de registratie. De adressen die migranten wél opgeven, zijn vaak binnen „een paar weken” verouderd, volgens het rapport.

Lees hier verder (origineel bericht)

Zorgen over registratie arbeidsmigranten

Vrijwillig opgegeven gegevens zijn niet beschikbaar voor gemeenten

Binnenlands Bestuur, 12 juli 2024 – Overheidsinstanties maken zich zorgen over uitbuiting en de slechte werk- en woonomstandigheden van arbeidsmigranten. Ook vrezen zij misbruik van het burgerservicenummer voor het verkrijgen van ‘onrechtmatig toegang’ tot de arbeidsmarkt. De boosdoener: het huidige stelsel voor inschrijving als ‘niet-ingezetene’ in de Basisregistratie Personen (BRP). De wijze waarop dit is ingericht ‘ondermijnt het overheidsbeleid’.

Niet-ingezetenen zijn mensen die niet (meer) in Nederland wonen of minder dan vier maanden binnen een half jaar in Nederland verblijven. Sinds de in 2014 ingevoerde Wet Basisregistratie Personen worden deze personen opgenomen in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

Forse toename

Sindsdien neemt het aantal inschrijvingen fors toe. In 2020 stond de teller op 4,3 miljoen niet-ingezetenen. De meesten die zich inschrijven bij een RNI-loket zijn arbeidsmigranten die tijdelijk in Nederland verblijven. Na inschrijving ontvangen zij een burgerservicenummer (BSN).

Ontoereikend

De RNI kampt echter met problemen. Overheidsinstanties trekken aan de bel. De tot op heden genomen en voorgestelde maatregelen blijken ‘ontoereikend’, concluderen onder andere de Nederlandse Arbeidsinspectie, de politie en de Regionale Informatie- en Expertisecentra Limburg en Den Haag. De instanties maken zich zorgen over arbeidsuitbuiting en de slechte werk- en woonomstandigheden van arbeidsmigranten. Ook vrezen zij misbruik van het BSN voor het verkrijgen van ‘onrechtmatig toegang’ tot de arbeidsmarkt. De overheidsorganisaties en samenwerkingsverbanden signaleren enkele knelpunten. 

Geen overzicht

Zo is er geen (actueel) overzicht van verblijfadressen van niet-ingezetenen, en zijn hun vrijwillig opgegeven gegevens niet beschikbaar voor gemeenten. Bij de RNI-loketten schrijft deze groep zich in grote getalen in op dezelfde adressen, ook op adressen zonder woonbestemming. ‘Het is voor gemeenten niet mogelijk proactief adressen met meerdere RNI-inschrijvingen te onderkennen en gericht te controleren’, schrijven de overheidsorganisaties.

Sociale huurwoningen

Daarnaast ondervinden arbeidsmigranten die rechtmatig in Nederland verblijven nadelige gevolgen van een voortdurende RNI-inschrijving. Niet-ingezetenen die langer dan vier maanden in Nederland verblijven, zijn verplicht om hun RNI-registratie om te zetten naar een BRP-inschrijving. Zij hebben dan ook meer rechten en kunnen een beroep doen op voorzieningen zoals sociale huurwoningen. Dat maakt hen minder afhankelijk van een uitzendbureau of werkgever.

Uitzendbureaus

In de praktijk gebeurt dit vaak niet. Gemeenten kunnen hier (zonder actuele verblijfadressen) niet op acteren, constateren de instanties. ‘Uitzendbureaus of werkgevers kunnen dan ook (financieel) belang hebben bij RNI-inschrijvingen boven BRP-inschrijvingen’, merken de partijen met enig argwaan op. 

Zie ook: Uitzendbureaus houden bewust registratiegegevens arbeidsmigranten voor zichzelf

Vertekenend beeld

Bovendien is er überhaupt geen mogelijkheid voor personen om zichzelf uit te schrijven uit het register. De RNI-registratie vervalt alleen als een persoon zich inschrijft in de BRP. ‘Dit maakt dat het aantal RNI-inschrijvingen jaarlijks een steeds groter vertekenend beeld geeft van het werkelijke aantal ‘inwoners’’, zien de overheidsorganisaties.

Lees hier het originele bericht

Knelpunten gesignaleerd over de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

Nederlandse Arbeidsinspectie, 9 juli 2024 – De afgelopen jaren zijn verschillende knelpunten gesignaleerd over de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Dit leidt tot zorgen over:

Bescherming van arbeidsmigranten voor slechte werk- en woonomstandigheden en arbeidsuitbuiting.

Misbruik van het Burger Service Nummer (BSN) voor het verkrijgen van onrechtmatig toegang tot de arbeidsmarkt.

De maatregelen die sindsdien genomen zijn en recent zijn voorgesteld blijken ontoereikend. Daarom hebben de Nederlandse Arbeidsinspectie en 5 andere instanties besloten tot het opstellen van een bestuurlijk signaal.

Negatieve gevolgen van de knelpunten

Dit bestuurlijk signaal behandelt knelpunten met betrekking tot de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Door deze knelpunten wordt het overheidsbeleid ondermijnd en wordt handhaving bemoeilijkt. Dit leidt tot zorgen over de bescherming van arbeidsmigranten voor slechte werk- en woonomstandigheden en arbeidsuitbuiting, en tot zorgen over misbruik van het Burger Service Nummer (BSN) voor het verkrijgen van onrechtmatig toegang tot de arbeidsmarkt. De afgelopen jaren zijn reeds verschillende knelpunten gesignaleerd en onder de aandacht gebracht bij de verantwoordelijke bewindspersonen. De maatregelen die sindsdien zijn genomen en recent zijn voorgesteld zijn ontoereikend. Daarom hebben de Nederlandse Arbeidsinspectie (Arbeidsinspectie), de afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) van de politie, het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Limburg en Den Haag, het Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten (ECID) en het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM) besloten tot het opstellen van een bestuurlijk signaal. 

Lees hier het originele bericht

bestuurlijk-signaal-registratie-niet-ingezetenen-rniDownload

×