Home » Knelpunten gesignaleerd over de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)
Informatief

Knelpunten gesignaleerd over de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

Nederlandse Arbeidsinspectie, 9 juli 2024 – De afgelopen jaren zijn verschillende knelpunten gesignaleerd over de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Dit leidt tot zorgen over:

  • Bescherming van arbeidsmigranten voor slechte werk- en woonomstandigheden en arbeidsuitbuiting.
  • Misbruik van het Burger Service Nummer (BSN) voor het verkrijgen van onrechtmatig toegang tot de arbeidsmarkt.

De maatregelen die sindsdien genomen zijn en recent zijn voorgesteld blijken ontoereikend. Daarom hebben de Nederlandse Arbeidsinspectie en 5 andere instanties besloten tot het opstellen van een bestuurlijk signaal.

Negatieve gevolgen van de knelpunten

Dit bestuurlijk signaal behandelt knelpunten met betrekking tot de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Door deze knelpunten wordt het overheidsbeleid ondermijnd en wordt handhaving bemoeilijkt. Dit leidt tot zorgen over de bescherming van arbeidsmigranten voor slechte werk- en woonomstandigheden en arbeidsuitbuiting, en tot zorgen over misbruik van het Burger Service Nummer (BSN) voor het verkrijgen van onrechtmatig toegang tot de arbeidsmarkt. De afgelopen jaren zijn reeds verschillende knelpunten gesignaleerd en onder de aandacht gebracht bij de verantwoordelijke bewindspersonen. De maatregelen die sindsdien zijn genomen en recent zijn voorgesteld zijn ontoereikend. Daarom hebben de Nederlandse Arbeidsinspectie (Arbeidsinspectie), de afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) van de politie, het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Limburg en Den Haag, het Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten (ECID) en het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM) besloten tot het opstellen van een bestuurlijk signaal. 

Lees hier het originele bericht
×