Home » gematigde groei

Taggematigde groei

Podcast Op z’n Kop met arbeidseconoom Ronald Dekker

In de nieuwste aflevering van Op z’n Kop! gaan Marianne Zwagerman en Rick van Velthuysen in gesprek met arbeidseconoom Ronald Dekker (TNO). De aanleiding voor dit gesprek was een recent artikel in het FD, waarin Dekker zijn standpunten over arbeidsmigratie naar voren bracht. Een recent verschenen rapport, onder leiding van informateur Van Zwol, stelt dat een gematigde groei van de bevolking tot 2050 essentieel is voor de brede welvaart in ons land. Tevens stelt het rapport dat Nederland in de toekomst niet zonder arbeidsmigratie kan. Dekker heeft hier enkele bedenkingen bij en deelt zijn visie daarover.

Beluister hier de podcast (origineel bericht)

Is arbeidsmigratie noodzakelijk voor economische groei? 

Financieele Dagblad, 26 maart 2024 – Ja, we hebben arbeidsmigranten nodig voor economische groei, vindt econoom Aggie van Huisseling. Nee, groei leidt juist tot immigratie, stelt arbeidseconoom Ronald Dekker.  

Noodzakelijk, zegt Huisseling

ABN Amro-econoom Aggie van Huisseling vindt arbeidsmigratie noodzakelijk voor economische groei. ‘En dat heeft verschillende redenen. Als we kijken naar de arbeidsmarkt zoals die nu is, zien we zelfs na drie kwartalen van economische krimp in 2023 nog steeds een enorm krappe arbeidsmarkt. De arbeidsparticipatie is hoog, de werkloosheid laag. Er zijn nog een heleboel openstaande vacatures waar te weinig handjes voor zijn.’ ‘Een andere belangrijke factor die steeds weer terugkomt, is de vergrijzing. Vanaf 2027 gaat de beroepsbevolking krimpen. Vergrijzing leidt tot een lagere stijging van het arbeidsaanbod en daarmee dus tot een lagere groei van het bruto binnenlands product, het bbp. Vooral met het oog op die vergrijzing moet er in de toekomst dus iets veranderen.’

Dekker vindt het vaak herhaalde abc’tje niet juist

‘Ik vind dat achter deze stelling de verkeerde analyse zit’, begint hij. ‘Dat we een bijna ongebreidelde groei van het arbeidsaanbod nodig hebben om de bbp-groei op peil te houden, en dat je dan, als je dat afzet tegen de bevolkingsontwikkeling, tot arbeidsmigratie komt als oplossing. Dat is het abc’tje dat steeds gemaakt wordt, maar ik wil daar graag los van komen, want volgens mij klopt het niet.’

Dekker pleit ervoor na te denken over de economie in 2050, en welke arbeidsvraag daarbij past. ‘Daarbij horen vragen als: moet al het werk dat we doen wel gebeuren? Kunnen we slimmere keuzes maken? En hoe organiseer je dat mensen die nu onnuttig werk doen, dan nuttig werk doen?’ Bovendien is er een rol weggelegd voor innovatieve technologieën die tot productiviteitswinst kunnen leiden, vindt de TNO-econoom.

‘De hoop is dat meer migratie leidt tot meer groei, maar veel groei lokt juist immigratie uit’
Ronald Dekker

Lees hier verder (origineel bericht)

Is-arbeidsmigratie-noodzakelijk-voor-economische-groei_Download

×