Home » Flevoland

TagFlevoland

Verbazing als Oost-Europeanen hun tent opslaan in bos bij dit dorp: ‘Wat is hier aan de hand?’

De Stentor, 15 mei 2024 – Plots zijn ze daar, in een bosje aan de rand van Luttelgeest: dakloze arbeidsmigranten. Buitenlandse werknemers zijn de drijvende krachten in akkerbouw, tuinbouw en distributiecentra. Maar ze worden in Flevoland ook zonder pardon letterlijk op straat gezet. ,,Het is een zorgwekkende trend.”

Verwijzing naar crisisopvang

Deze situatie is nieuw voor Luttelgeest. Maar Geerts’ partijgenoot Jos Bus weet door zijn contacten dat het vaker voorkomt in de polder. ,,Een keer in Ens en meerdere keren in Espel”, vult hij aan.

Ook Zeewolde en Lelystad zijn bekend met dakloze arbeidsmigranten, blijkt uit navraag van de Stentor. ,,Negen meldingen sinds 1 januari 2023, waarvan de meesten in het centrum werden aangetroffen”, vertelt Francisca Toes namens Zeewolde.

Exacte aantallen over dakloze arbeidsmigranten hebben de meeste gemeenten en politie niet. ,,Richting de winter krijgen we meer meldingen dan in de zomer”, meldt Rianca Huisman namens Noordoostpolder. Andere gemeenten verwijzen naar crisisopvangorganisaties, zoals het Leger des Heils in Lelystad en Almere.

Lees hier verder (origineel bericht)

Aantal arbeidsmigranten onbekend, registratie niet op orde

Omroep Flevoland, 25 februari 2024 – Gemeenten in Flevoland en in de rest van het land hebben geen flauw idee hoeveel arbeidsmigranten er precies in hun gemeente verblijven. Een groot deel –zo’n 40 procent- schrijft zich niet in. En de registratie van arbeidsmigranten die zich wel inschrijven, is ook niet op orde.

Zowel de Adviesraad Migratie als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bevestigt dit. In Flevoland gaat het om honderden arbeidsmigranten van wie de exacte verblijfslocatie niet bekend is.

NoordoostpolderDe gemeente Noordoostpolder heeft ruim 1600 vergunde plekken. Raadslid Sjoerd de Boer van de ChristenUnie/SGP in die gemeente noemt een goede registratie van belang:

“We krijgen bij de gemeente zelfs signalen dat arbeidsmigranten die ziek worden of zwanger raken ook direct hun recht op verblijf kwijt zijn. En als je dan niet bent ingeschreven, kun je ook geen gebruik maken van voorzieningen. Er is dan geen sociaal vangnet. Dat wil je natuurlijk niet. Arbeidsmigranten zijn geen tweederangsburgers”.

Hoe zit het precies met die inschrijving?– Komt een arbeidsmigrant uit Europa korter dan vier maanden werken, dan is het de bedoeling dat hij/zij zich inschrijft bij het Registratie van Niet-ingezetenen (RNI). De migrant maakt zich dus niet kenbaar bij de gemeente.– Komt een arbeidsmigrant langer dan vier maanden werken, dan moet hij zich bij de gemeente laten inschrijven in de Basis Registratie Personen. Dit wordt niet door iedereen gedaan.

‘Rol uitzendbureaus belangrijk’Ruim drie jaar geleden kwam het rapport uit van de commissie Roemer dat de positie van de arbeidsmigranten moest worden verbeterd. In het rapport stonden vijftig aanbevelingen.

Een belangrijke daarvan was dat de registratie bij zowel het RNI als bij de gemeenten beter moest. De verantwoordelijkheid daarvoor -een zorgplicht- moest bij de uitzendbureaus en de werkgevers komen te liggen. Dat concludeerde ook een aanjaagteam dat aan de slag is gegaan met de aanbevelingen van Roemer.

“Dit is belangrijk, omdat uitzendbureaus juist veel contact hebben met de arbeidsmigranten.” Dat de registratie nog niet geregeld is, is een gemiste kans, zegt Martijn Balster voorzitter van de Bestuurlijke klankbordgroep arbeidsmigranten van de VNG.

‘Geen huurbescherming voor arbeidsmigranten’Erik Pentenga is FNV-bestuurder Naleving en Flex. Hij pleit er ook voor dat de werkgevers in de agrarische sector en de uitzendbureaus verplicht worden om de arbeidsmigranten met hun Nederlandse verblijfplaats in te schrijven.

“Zodat er door de overheid gecontroleerd kan worden en er ook een aanspreekpunt is. Veel arbeidsmigranten worden uitgebuit. Ze moeten vanaf de eerste dag in Nederland twintig procent of meer van hun minimumloon inleveren voor de huisvesting; dat wil zeggen het gebruik van een bed en verder met anderen gedeelde voorzieningen. En die huisvesting is vaak niet op orde. Veel te veel mensen opgepropt in een woning. Ze hebben geen huurbescherming. Er is gewoon niets wettelijk gereguleerd en er bestaat geen puntenstelsel voor de ruimte waar in ze verblijven. Ze betalen meestal veel te veel voor wat ze krijgen”.

Lees hier verder (origineel bericht)

Het aantal inschrijvingen in de RNI

×