Home » brede welvaart

Tagbrede welvaart

Vergadering Tweede Kamer Cie. SZW – Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050

Rondetafelgesprek Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tweede Kamer
gepland: 18 april 2024

“De Adviesraad Migratie pleit ervoor (en in navolging daarvan ook de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050) dat een interdisciplinair orgaan wordt opgericht bij de overheid of bij een onafhankelijk adviesorgaan dat de Nederlandse regering op basis van een bredewelvaartsbenadering adviseert over arbeidsmigratie. Taken van een dergelijk orgaan zijn onder meer het vaststellen van meerjarige bandbreedtes van het arbeidsmigratiesaldo, het beoordelen van de maatschappelijk waarde van sectorale goederen en diensten, en de eventuele weging van de dimensies van de bredewelvaartstoets voor individuele arbeidsmigranten. Dit orgaan zou daarbij diverse groepen in de samenleving moeten raadplegen, waaronder deskundigen, werkgevers, werknemers, lokale bestuurders en burgers.”

240418-Position-paper-Adviesraad-Migratie-t.b.v.-rondetafelgesprek-Rapport-Staatscommissie-demografische-ontwikkelingen-2050-thema-Economie-d.d.-18-april-2024Download

Lees hier verder (origineel bericht)

×