Home » tuinders

Tagtuinders

Migrantenhotel IJsselmuiden: Tuinders, omwonenden, ontwikkelaar en gemeente lijnrecht tegenover elkaar

RTV Oost, 29 februari 2024 – Een migrantenhotel voor 120 arbeidsmigranten in de Koekoekspolder in IJsselmuiden. Dat is de kwestie waarover ontwikkelaar Esprit, tuinbouwers, omwonenden en de gemeente Kampen alle vier vandaag lijnrecht tegenover elkaar staan in de rechtbank in Zwolle. De projectontwikkelaar beschouwt de vergunning als discriminerend tegenover arbeidsmigranten en vecht deze aan.

In december 2022 gaf de gemeenteraad van Kampen al toestemming voor de bouw van een zogenoemd migrantenhotel aan de Tuindersweg in IJsselmuiden. Alle drie de belanghebbende partijen, tekenen vandaag – vanwege verschillende redenen – bezwaar tegen deze reeds verleende vergunning.

Tuinders zelf ook kritisch

De tuinders, die in de Koekoekspolder zo’n 80 procent van de werkgelegenheid creëren, zijn het ook niet eens met de verleende vergunning. Zij zetten hun vraagtekens bij de wijze waarop deze huizen gebouwd worden. De bouw van de units is namelijk goedgekeurd op basis van de crisis- en herstelwet. Deze wet is gericht op de versnelling van bouwprojecten, met name gericht op energie en duurzaamheid.

En dat laatste punt in waar de tuinders in deze situatie over vallen. Ze zijn van mening dat er in dit geval helemaal geen sprake kan zijn van duurzaam bouwen, omdat het bij dit migrantenhotel gaat over een tijdelijk gebouw. Ook tekenen de ondernemers bezwaar aan tegen de hoogte van de huur die Esprit wil gaan vragen aan de arbeiders. Volgens hun is deze huur zo hoog dat de werknemers er amper wat aan overhouden.

Lees hier verder (origineel bericht)

×