Home » petitie

Tagpetitie

Stop de bouw van een grootschalig migrantenhotel in Fijnaart/ Oudemolen

Petitie 2024 – Aan de Oudemolensedijk 13 in Fijnaart, aan de rand van Oudemolen wil Homeflex in samenwerking met de gemeente Moerdijk een grootschalig (hotel) complex met 320 bedden voor arbeidsmigranten bouwen. Wat een enorme impact heeft op leef- en woonomgeving en het groene polderlandschap.

Wij

Inwoners en ondernemers van Fijnaart, Oudemolen en directe omgeving.

constateren dat:

bewoners zich grote zorgen maken om de openbare veiligheid, overlast, verkeersproblemen, waardedaling van woningen en de inpassing van een grootschalig complex in een landelijke omgeving, zonder directe voorzieningen

het geplande complex niet in verhouding staat tot het direct naast gelegen dorp Oudemolen met 265 inwoners

dit soort huisvesting niet in kleinschalige dorpen past

er verkeersdrukte op de reeds overbelaste dijken is

hulpdiensten al overbelast zijn

en verzoeken

de gemeente Moerdijk de plannen voor de huisvesting én de bouw van een commercieel wooncomplex aan de Oudemolensedijk 13 in Fijnaart, voor ca. 320 (arbeids)migranten af te wijzen

Te kijken naar bredere maatschappelijke en ethische gevolgen op lange termijn.

Ga hier naar de petitie

Aanbieding petitie voor beter arbeidsmigratiebeleid

Omroep Dommelland, 29 februari 2024 – De Stichting Bewonersbelangen Arbeidsmigratie, met initiatiefneemster Marly van Leeuwen uit Vrilkhoven (Liempde), heeft op dinsdag 27 februari aan de Commissie SZW van de Tweede Kamer, 16 beleidsaanbevelingen gedaan door middel van een petitie voor beter arbeidsmigratiebeleid.

Aadorp naar Tweede Kamer om uitbuiting arbeidsmigranten

AAVisie, 28 februari 2024 – Inwoners van Aadorp reisden dinsdag naar de Tweede Kamer om daar aandacht te vragen voor betere huisvesting van arbeidsmigranten. Aanleiding is het plan van uitzendbureau Timing om 400 arbeidsmigranten tijdelijk te laten wonen in een nog te bouwen onderkomen in de Plesmanweg.

De gemeente wil meewerken aan de huisvesting aan de Plesmanweg. Maar in Aadorp zijn ze bang voor overlast. En dat de arbeidsmigranten worden uitgebuit door het uitzendbureau. Want die behandelt arbeidsmigranten als wegwerpwerknemers, volgens Marly van Leeuwen van de stichting Bewonersbelangen Arbeidsmigranten. Daarin hebben zich bezorgde inwoners uit 11 gemeenten verenigd.

‘Moderne slavernij’Door mee te werken aan de huisvesting in de Plesmanweg maakt de gemeente ‘moderne slavernij’ mogelijk, zegt Mariska Spekenbrink van Dorpscoöperatie Aadorp: “We zijn niet tegen arbeidsmigranten, maar tegen het systeem.”

Petitie voor Frans TimmermansInwoners van 10 andere gemeenten hebben te maken met dezelfde plannen en waren ook aanwezig in Den Haag. Ze overhandigden een petitie aan Tweede Kamerleden. Waaronder fractievoorzitter Frans Timmermans van de PvdA.

Petitie aanbieding Commissie SZW, Tweede Kamer

Den Haag, 27 februari 2024 – De Stichting Bewonersbelangen Arbeidsmigratie i.o. heeft op dinsdag 27 februari ’24 aan de Commissie SZW van de Tweede Kamer middels een petitie 16 beleidsaanbevelingen gedaan voor beter arbeidsmigratiebeleid.

Commissievoorzitter Mariëtte Patijn ontving de aanbevelingen voor het arbeidsmigrantenbeleid in een Blik wat fictief gevuld was met arbeidsmigranten. Dit blik is symbolisch voor de lage waardering van deze werknemers. Zo vaak zegt men: “men bestelt gewoon een blik arbeidsmigranten”. Dit is volgens de stichting typerend voor de manier waarop met deze werknemers wordt omgegaan. En waardoor er zoveel problemen ontstaan.

” Bedrijven die arbeidsmigranten gebruiken en uitzendbureaus die alles regelen nemen niet genoeg verantwoordelijkheid voor deze werknemers. Arbeidsmigranten zijn voor hen alleen maar super goedkope arbeiders. Makkelijke arbeiders ook. Simpel te bestellen of te vervangen. Ze zijn goedkoop en kosten weinig aandacht. Die krijgen ze gewoon niet, of minimaal. Te vaak worden zij niet gezien als werknemers met rechten.Dit is onacceptabel. Wij denken zelfs dat mensenrechten in Nederland geschonden worden!“, aldus de Stichting Bewonersbelangen Arbeidsmigratie i.o.

16 Beleidsaanbevelingen

Een essentiële methode van sturing is het basale principe waarbij de belastingbetaler niet opdraait voor de winsten van bedrijven, wat een eerlijker verdeling van de lusten en lasten bevordert. Werkgevers dragen daarom de lasten van arbeidsmigratie. Dit leidt tot een verbeterde economische evaluatie van de totale kosteneffectiviteit van arbeidsmigratie. Daarnaast zal consistent en krachtig handhaven ervoor zorgen dat we misstanden in de uitzendsector veel effectiever bestrijden dan met alleen maar meer administratieve rompslomp en nieuwe procedures. Dit realiseren we onder andere door:

Het organiseren van de ontmanteling van alle misleidende constructies voor arbeidsmigranten. Laat de kosten hiervoor dekken door een belasting voor de inlenende werkgevers.

Zorg voor een eerlijke beloning op basis van reguliere cao’s en handhaaf dat.

Zorg voor het naleven van de wettelijke eisen aan tijdelijke arbeidscontracten en handhaaf dat.

Verplicht het screenen van arbeidsmigranten op hun achtergrond en eventuele criminele verleden op kosten van de werkgever of arbeidsbemiddelaar.

Behoud de verplichting voor arbeidsmigranten om zich als tijdelijk inwoner te registreren in de gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP) wanneer zij langer dan vier maanden in Nederland verblijven. Of bij het RNI (Registratie Niet Ingezetenen) indien zij korter dan vier maanden in Nederland verblijven. Deze registratie is vereist voor zowel EU- als niet-EU-burgers. Handhaaf, en laat de kosten hiervoor dekken door een gemeentelijke belasting voor inlenende werkgevers.

Het verplicht stellen van een werkvergunning af te geven door de gemeente.

Het verplicht registreren van elke arbeidsmigrant door de werkgever in een publiek toegankelijk register (binnen de AVG).

Het verplicht stellen van integratie en inburgering voor arbeidsmigranten die langer dan vier maanden in Nederland verblijven op kosten van de inlenende werkgever.

De organisatie van short-stay huisvesting van arbeidsmigranten moet voorbehouden zijn aan gespecialiseerde huisvestingsbedrijven, die op geen enkele manier statutair verbonden zijn aan inlenende bedrijven of uitzendorganisaties.

Het scheiden van inlenende bedrijven, arbeidsbemiddeling en huisvesting top op UBO niveau.

Short-stay huisvesting is nooit langer dan vier maand. Handhaaf dat.

Het zorgen dat woningen in de particuliere sector niet verhuurd worden aan vier of meer arbeidsmigranten. Regelgeving betreft veiligheid en huurtarieven conform reguliere kamerverhuur (aan studenten) en dit handhaven.

Bied opvang aan dakloze arbeidsmigranten en leg de kosten hiervan via een heffing op aan bedrijven die gebruik maken van arbeidsmigranten.

Zorg voor een toelatingssysteem en certificeringsplicht voor uitzendbureaus met het verlenen van een vergunning op basis van naleving van wet- en regelgeving.

Forse boetes voor inlenende bedrijven die met niet-gecertificeerde bureaus in zee gaan.

Naleving wordt gecontroleerd door een onafhankelijke inspectie instelling die jaarlijks rapporteert.

Short-stay huisvesting verwijst naar accommodaties die beschikbaar zijn voor een kort verblijf, meestal voor een periode van enkele dagen tot enkele maanden. Deze accommodaties zijn vaak ingericht voor tijdelijk verblijf, zoals serviced apartments of hotels die worden verhuurd voor een kortere duur. Short-stay huisvesting wordt vaak gebruikt door reizigers, zakenmensen, expats, studenten en anderen die voor een beperkte periode op een bepaalde locatie moeten verblijven.

De speech van 27 februari en de Position Paper (petitie) die aan alle commissieleden is aangeboden via onderstaande downloads:

toespraak-aanbieding-petitie-SZW-27februari-2024Download

Position-Paper-Dossierarbeidsmigratie-febr24Download

“Dossier Arbeidsmigranten” bieden petitie aan inzake impact van arbeidsmigratie op de maatschappij.

27 februari 202413:15 – 13:30 uur

Locatie: Tweede Kamer, Petitie StatenpassageCommissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het persbericht

Wij, bezorgde burgers van elf Nederlandse gemeenten, dienen op 27 februari aanstaande aan de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid een petitie aan. En een blik arbeidsmigranten.

Onze leefomgeving wordt namelijk aangetast. 

Aangetast door grote huisvestingscomplexen voor arbeidsmigranten. Door industrieën die alleen maar kunnen bestaan dankzij de inzet van zo goedkoop mogelijke arbeid. Deze arbeid wordt veelal verricht door arbeidsmigranten, die hier onder beroerde omstandigheden verblijven en moeten overleven. Deze werknemers hebben voor dit soort bedrijven zo weinig waarde dat vaak wordt gezegd “Men trekt weer een blik arbeidsmigranten open”. Wij vinden dat zeer verwerpelijk.

Zowel de arbeidsmigranten als wij, de maatschappij, betalen de prijs voor deze arbeidsmigranten-industrie. De lusten zijn voor de industrie en uitzendbureaus, de lasten voor de werknemers en de maatschappij. Dit moet stoppen, het moet anders.

Ons doel is om een eerlijke en duurzame samenleving te bevorderen, gebaseerd op universele democratische waarden, ethiek en mensenrechten.

Met elf gemeenten richten we nu de Stichting Bewonersbelangen Arbeidsmigranten op. Ons doel is om een nationale organisatie te worden die zich toelegt op de deelname aan zowel het nationale als lokale debat. Wij zullen standpunten formuleren met betrekking tot voorgestelde nationale, regionale en lokale wetgeving (en algemene maatregelen van bestuur) en gemeentelijke besluitvorming. We streven ernaar om gemeentebesturen te ondersteunen in hun besluitvormingsproces door hen een volledig overzicht te bieden, inclusief de bredere maatschappelijke en ethische gevolgen op lange termijn.

Op 27 februari zullen wij aan de Tweede Kamercommissie SZW onze zorgen overbrengen en beleidsaanbevelingen presenteren. 

×