Home » onderzoek

Tagonderzoek

Als het gaat om huisvesting wijzen bedrijven die arbeidsmigranten inzetten veel te makkelijk naar anderen

Opinie – Brabants Dagblad, 25 april 2024 – De inzet van arbeidsmigranten is al lang geen tijdelijk verschijnsel meer, de Brabantse economie heeft ze nodig. Maar het vraagstuk van hun huisvesting wordt door de bedrijven die arbeidsmigranten inzetten veel te makkelijk afgewenteld op de overheid, stelt Jan Cremers van Tilburg University in deze Gastopinie.

Bijna tien jaar geleden, in 2015, zijn we vanuit de Tilburgse universiteit gestart met een onderzoek naar de betekenis van arbeidsmigratie. Aansluitend is in 2021 een arbeidsmarktanalyse gemaakt rond de positie van arbeidsmigranten in de Brabantse economie. De belangrijkste conclusies waren dat het noodzakelijk is te werken aan een structureel beleid dat het hoofd biedt aan de problemen die gepaard gaan met het tewerkstellen, huisvesten en maatschappelijk begeleiden van dit deel van de beroepspopulatie.

Wijzen naar het uitzendbureau of de gemeente

Ons onderzoek liet ook zien dat de verantwoordelijkheid voor de gevolgen voor de lokale gemeenschap van het op grotere schaal inzetten van migranten niet door die bedrijven werd ingezien. Inlenende ondernemingen hebben de neiging te wijzen naar het uitzendbureau of de gemeente als het gaat om de huisvestingsproblematiek, de gevolgen voor de leefomgeving of voorzieningen die kunnen bijdragen aan een betere integratie op lokaal niveau (denk hierbij aan taalonderricht of sociaal-culturele voorzieningen).

De vraag is of dit terecht is. Zeker daar waar het gaat om de inzet van grote aantallen arbeidsmigranten zou de maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid van de inlenende onderneming voor de gevolgen van deze inzet uitdrukkelijker aan de orde moeten zijn voordat besloten wordt nieuwe grootschalige bedrijvencomplexen te vestigen en te openen.

Lees hier verder (origineel bericht)

×