Home » Mowerdijk

TagMowerdijk

Stop de bouw van een grootschalig migrantenhotel in Fijnaart/ Oudemolen

Petitie 2024 – Aan de Oudemolensedijk 13 in Fijnaart, aan de rand van Oudemolen wil Homeflex in samenwerking met de gemeente Moerdijk een grootschalig (hotel) complex met 320 bedden voor arbeidsmigranten bouwen. Wat een enorme impact heeft op leef- en woonomgeving en het groene polderlandschap.

Wij

Inwoners en ondernemers van Fijnaart, Oudemolen en directe omgeving.

constateren dat:

bewoners zich grote zorgen maken om de openbare veiligheid, overlast, verkeersproblemen, waardedaling van woningen en de inpassing van een grootschalig complex in een landelijke omgeving, zonder directe voorzieningen

het geplande complex niet in verhouding staat tot het direct naast gelegen dorp Oudemolen met 265 inwoners

dit soort huisvesting niet in kleinschalige dorpen past

er verkeersdrukte op de reeds overbelaste dijken is

hulpdiensten al overbelast zijn

en verzoeken

de gemeente Moerdijk de plannen voor de huisvesting én de bouw van een commercieel wooncomplex aan de Oudemolensedijk 13 in Fijnaart, voor ca. 320 (arbeids)migranten af te wijzen

Te kijken naar bredere maatschappelijke en ethische gevolgen op lange termijn.

Ga hier naar de petitie

×