Home » huurcontract

Taghuurcontract

LTO: Vast huurcontract geen werkbare oplossing voor seizoensarbeid

LTO, 26 juni 2024 – Met ingang van 1 juli 2024 geldt de Wet vaste huurcontracten. Deze wet bepaalt dat huurcontracten van onbepaalde tijd weer de norm worden. Zo wil de overheid huurders meer zekerheid bieden wat betreft de woonsituatie. Voor agrarische werkgevers, die huisvesting aan internationale werknemers bieden, geldt in principe ook dat een huurcontract voor onbepaalde tijd moet worden aangeboden. Ook als deze werknemers tijdelijk verblijven voor bijvoorbeeld seizoenswerk. Wat LTO betreft is dit geen werkbare oplossing.

LTO heeft daarom gevraagd voor een oplossing in de vorm van een doelgroepencontract. Het kabinet heeft toegezegd deze oplossing toe te staan. Dit doelgroepencontract is echter nog niet gereed. Om die reden dringt LTO aan om snel (voor 1 juli) te komen met een werkbare oplossing voor agrarisch werkgevers die tijdelijk huisvesting aan internationale werknemers aanbieden.

Vast huurcontract voor tijdelijke huisvesting niet mogelijkLTO en andere aangesloten regionale en vaktechnische organisaties pleitten eerder al voor een uitzondering op vaste huurcontracten voor seizoenarbeiders. Een aanzienlijke groep agrarisch werkgevers voorziet in eigen huisvesting voor internationale werknemers en doet dit veelal op basis van certificering zoals het Agrarisch Keurmerk Flexwonen. Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen borgt de kwaliteit en veiligheid van tijdelijke huisvesting voor (internationale) werknemers. Gezien het seizoenmatige karakter van veel bedrijven gaat het daarmee om tijdelijke huisvesting. Het bieden van een vast huurcontract is in dat geval geen realistische en werkzame optie.

Doelgroepencontract nog niet gereedMinister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de Kamer toegezegd een zogenaamd doelgroepencontract voor arbeidsmigranten uit te werken. Een doelgroepencontract biedt huurders huurprijsbescherming maar biedt ook de mogelijkheid om het huurcontract op te zeggen wanneer de huurder niet meer tot de doelgroep behoort. LTO is daarom met het ministerie van BZK in gesprek over de uitwerking van dit doelgroepencontract. Helder is dat inwerkingtreding van een dergelijk doelgroepencontract minimaal anderhalf tot twee jaar in beslag zal nemen. Om die reden dringt LTO aan op een werkbare oplossing per 1 juli voor agrarisch werkgevers die huisvesting aan seizoenarbeiders aanbieden.

Lees hier verder (origineel bericht)

Vast huurcontract geen werkbare oplossing voor seizoensarbeid

LTO.nl, 25 juni 2024 – Met ingang van 1 juli 2024 geldt de Wet vaste huurcontracten. Deze wet bepaalt dat huurcontracten van onbepaalde tijd weer de norm worden. Zo wil de overheid huurders meer zekerheid bieden wat betreft de woonsituatie. Voor agrarische werkgevers, die huisvesting aan internationale werknemers bieden, geldt in principe ook dat een huurcontract voor onbepaalde tijd moet worden aangeboden. Ook als deze werknemers tijdelijk verblijven voor bijvoorbeeld seizoenswerk. Wat LTO betreft is dit geen werkbare oplossing.

LTO heeft daarom gevraagd voor een oplossing in de vorm van een doelgroepencontract. Het kabinet heeft toegezegd deze oplossing toe te staan. Dit doelgroepencontract is echter nog niet gereed. Om die reden dringt LTO aan om snel (voor 1 juli) te komen met een werkbare oplossing voor agrarisch werkgevers die tijdelijk huisvesting aan internationale werknemers (arbeidsmigranten) aanbieden.

Vast huurcontract voor tijdelijke huisvesting niet mogelijk

LTO en andere aangesloten regionale en vaktechnische organisaties pleitten eerder al voor een uitzondering op vaste huurcontracten voor seizoenarbeiders. Een aanzienlijke groep agrarisch werkgevers voorziet in eigen huisvesting voor internationale werknemers en doet dit veelal op basis van certificering zoals het Agrarisch Keurmerk Flexwonen. Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen borgt de kwaliteit en veiligheid van tijdelijke huisvesting voor (internationale) werknemers. Gezien het seizoenmatige karakter van veel bedrijven gaat het daarmee om tijdelijke huisvesting. Het bieden van een vast huurcontract is in dat geval geen realistische en werkzame optie.

Doelgroepencontract nog niet gereed

Minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de Kamer toegezegd een zogenaamd doelgroepencontract voor arbeidsmigranten uit te werken. Een doelgroepencontract biedt huurders huurprijsbescherming maar biedt ook de mogelijkheid om het huurcontract op te zeggen wanneer de huurder niet meer tot de doelgroep behoort. LTO is daarom met het ministerie van BZK in gesprek over de uitwerking van dit doelgroepencontract. Helder is dat inwerkingtreding van een dergelijk doelgroepencontract minimaal anderhalf tot twee jaar in beslag zal nemen. Om die reden dringt LTO aan op een werkbare oplossing per 1 juli voor agrarisch werkgevers die huisvesting aan seizoenarbeiders aanbieden.

Lees hier verder (origineel bericht)

Nader beschouwdWaarom huurbescherming?Huurbescherming is een belangrijk recht voor huurders in Nederland dat om verschillende redenen bestaat.Bescherming tegen willekeurige uitzetting: Huurbescherming zorgt ervoor dat verhuurders huurders niet zomaar uit hun woning kunnen zetten. Een verhuurder kan de huur alleen opzeggen op basis van een beperkt aantal wettelijke gronden.Woonzekerheid: Het biedt huurders stabiliteit en zekerheid over hun woonsituatie. Ze hoeven niet bang te zijn dat ze plotseling op straat komen te staan.Tegenwicht tegen machtspositie verhuurders: Door de krapte op de woningmarkt hebben verhuurders vaak een sterke positie. Huurbescherming voorkomt dat ze deze positie misbruiken door huurders onder druk te zetten.Bescherming tegen onredelijke huurverhogingen: Naast bescherming tegen uitzetting, reguleert huurbescherming ook de mogelijkheden voor huurverhoging.Maatschappelijke stabiliteit: Door huurders te beschermen, draagt het bij aan de algemene woonzekerheid en sociale stabiliteit in de samenleving.Bescherming van kwetsbare groepen: Huurbescherming is vooral belangrijk voor mensen met lagere inkomens of in kwetsbare posities, die anders mogelijk in de problemen zouden komen bij het vinden van nieuwe woonruimte.bron AI zoekmachine Perplexity

×