Home » Dinteloord

TagDinteloord

Grootschalige opvanglocaties onvermijdelijk

Steenbergsche Courant, 17 juni 2024 – Het arbeidsmigrantenbeleid van de gemeente Steenbergen dat in 2020 is vastgesteld blijkt onvoldoende resultaat te hebben opgeleverd. Die conclusie kan worden getrokken na het debat van afgelopen maandag dat bijna drie uur duurde. De raad had zelf het initiatief genomen om het onderwerp te bespreken vanwege de signalen uit de samenleving. Er is bijvoorbeeld onrust over de boetiekhotels in het centrum waar meerdere arbeidsmigranten in één pand wonen en de inwoners van Dinteloord willen weten of er daadwerkelijk twee grootschalige pensions aan de rand van het dorp komen.

Onorthodoxe voorstellen: arbeidsmigrantenbelasting of borgsom 

Vervolgens ging de discussie over de soort economie die in de voorgaande jaren is gecreëerd die vraagt om deze goedkope arbeidskrachten. “We moeten daar voor de toekomst van Steenbergen belangrijke beslissingen over gaan nemen als je de wens voor een hoogwaardige, duurzame economie wil waarmaken”, aldus de wethouder. Volgens Joop Stoeldraijer (Progressief Samen) zouden er dus geen vergunningen meer moeten worden verstrekt aan bedrijven die gebruik maken van deze goedkope arbeid uit het buitenland. “En laat grote bedrijven 10 euro per nacht per arbeidsmigrant betalen. Want nu hebben deze bedrijven de lusten en de inwoners de lasten.” Ed Hobo van de Volkspartij vulde dit aan met nog een ‘out of the box’ voorstel. “Er zijn veel problemen met het vaststellen van de aantallen arbeidsmigranten in onze gemeente. Je zou een borgsysteem kunnen instellen bij de inschrijving in de gemeente. 50 of 100 euro die mensen bij uitschrijving weer terugkrijgen.”

Lees hier verder (origineel bericht)

Alle gecontroleerde verhuurders in de fout: van alles mis bij huisvesting arbeidsmigranten in Drimmelen

ED, 15 mei 2024 – Geen huurcontract, ingenomen paspoorten en niet ingeschreven arbeidsmigranten. Er gaat veel mis bij de huisvesting van buitenlandse werknemers in de gemeente Drimmelen. Bij een steekproef waren er bij alle veertien panden dingen mis.

Bij twee derde van de panden hadden de migranten geen los huurcontract, zo bleek toen een team van boa’s en gemeenteambtenaren in april een ronde maakte. De huur van deze migranten was geregeld in het arbeidscontract, en dat mag sinds 1 januari van dit jaar niet meer.

Bovendien deed een aantal verhuurders geen melding bij de gemeente en waren er bij een paar panden geen brandveiligheidsmaatregelen genomen. Zo ontbraken er blusdekens, een rookmelder die gekoppeld is aan een ontruimingsinstallatie, ontruimingsplannen of vluchtwegaanduidingen.

Lees hier verder (origineel bericht)

Kou uit de lucht tussen Leefbaarheid Dinteloord en gemeente Steenbergen

Kijk op Steenbergen, 17 januari 2024 – Een gesprek tussen twee leden van Leefbaarheid Dinteloord en het voltallige college van burgemeester en wethouders heeft gisteren positief uitgepakt. De belangenvereniging had onlangs een statement uitgedaan waarin het vertrouwen in het college werd opgezegd omdat de leden vinden dat ze al jarenlang niet serieus worden genomen. Maar volgens Leefbaarheidsvertegenwoordiger Arie van den Berg is er in het gesprek op het gemeentehuis een serieuze handreiking gedaan die de vereniging niet wil negeren. “We hebben gesproken over de belangrijkste actuele zaken die spelen in Dinteloord en er is ons toegezegd dat de communicatie beter zal gaan verlopen. Onze voorgenomen acties zullen wij voor dit moment on hold zetten.”

De belangenvereniging wil meepraten over onderwerpen zoals woningbouwlocaties, scholen, een rondweg en zorg. Maar bijvoorbeeld ook over een mogelijk pension voor arbeidsmigranten aan de rand van het dorp. Er is een ontwikkelingsplan voor Dinteloord in de maak waarin deze thema’s zullen terugkomen. ‘Ons is verteld dat met onze wensen, waar mogelijk in dit stadium, rekening zal worden gehouden. Dit betekent niet dat wij op alle fronten onze zin zullen krijgen. Maar het zou onverstandig zijn om niet op deze verzoeningspoging in te gaan. Het is immers in ons aller belang. We hopen dat de klare taal van het college vanaf nu zal staan voor ‘een man een man, een woord een woord’”, aldus Van den Berg.

Lees hier verder (origineel bericht)

Leefbaarheid Dinteloord zegt vertrouwen in college op en wil actievoeren

Kijk op Steenbergen, 16 januari 2024 – Voor de groep Leefbaarheid Dinteloord is de maat meer dan vol. Sinds het ontstaan in 2018, toen nog onder de naam VWBLD, zet de vereniging zich in voor de belangen van de Dinteloorders. Met boegbeelden Leon Aanraad en Arie van den Berg voorop werd er aandacht gevraagd voor de hete hangijzers zoals de windmolens Karolinapolder en huisvesting arbeidsmigranten aan de rand van het dorp. Al eerder lieten ze weten gefrustreerd te zijn over de in hun ogen lakse houding van het college. Nu is de kogel door de kerk na een recente peiling bij de achterban. “Onze leden voelen zich in de maling genomen en zien niets meer in praten. We zullen actie moeten gaan voeren om iets te bereiken”, aldus Arie van den Berg.

“Staan in ons recht om politiek statement te maken”

Arie van den Berg en voorzitter Leon Aanraad hebben jaren geleden allebei in de Steenbergse gemeenteraad gezeten. Ze schuwen er nu met Leefbaarheid Dinteloord niet voor om een politiek statement uit te dragen. “Het college en de raad moeten veel kritischer naar de ambtelijke voorstellen kijken. De coalitiepartijen moeten zich ook ontvankelijker opstellen voor wat oppositiepartijen opmerken en wat tijdens inspraakreacties door bewoners of belangengroeperingen wordt opgemerkt”, zo stellen ze in hun verslag van de laatste vergadering. “Wij hebben een brede achterban. Bij deze bijeenkomst waren wel 150 leden aanwezig. Maar er zijn in totaal wel bijna 1000 Dinteloorders die zich aan ons verbonden hebben. Dus wij vinden dat wij in ons recht staan om deze mening te verkondigen. Onze achterban maakt bij ons de dienst uit. De overgrote meerderheid wil niet meer praten, maar actievoeren. Dus daar luisteren wij naar.”

Lees hier verder (origineel bericht)

×