Home » Den Haag

TagDen Haag

Daklozen in tentjes in het groen: ‘Slecht voor buitenslapers, maar ook onveiligheid bij wandelaars’

Omroep West, 29 maart 2024 –  ‘Dit is wat we willen voorkomen’, zegt de Haagse VVD-fractievoorzitter Lotte van Basten Batenburg terwijl ze in de Scheveningse Bosjes naar twee verstopte tentjes wijst. ‘Het is slecht voor de mensen die hier buiten slapen, maar zorgt ook voor gevoelens van ongemak en onveiligheid bij mensen die in onze bossen en parken wandelen of de hond uitlaten.’ De VVD heeft daarom een ‘actieplan’ opgesteld, waarbij snel alle tentjes het Haagse groen uit moeten zijn.

De mensen die in de tentjes wonen zijn grotendeels 'niet-rechthebbende daklozen', arbeidsmigranten uit de Europese Unie. Zij zijn vaak naar Nederland gekomen voor (uitzend)werk, waarbij ook hun huisvesting geregeld is via de werkgever. Wanneer het werk stopt, raken zij dakloos. Zij hebben geen recht op een plek in de regulier opvang, omdat zij onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geen rechten hebben opgebouwd..

Via een ‘intensief traject’ moeten de mensen binnen zes tot acht weken door de gemeente geholpen worden om weer een baan vinden en daarmee huisvesting. ‘Of ze moeten meewerken aan vrijwillig terugkeren naar het land van herkomst’, vult de leider van de Haagse VVD aan.

Uitzendbureaus aanpakken

Ook D66 in de Haagse raad wil dat er iets gedaan wordt aan de tentjes met niet-rechthebbende daklozen in het groen in de stad. Volgens raadslid Caroline Verduin is Den Haag ‘de hoofdstad van de dakloosheid‘.

Zij kijkt nadrukkelijk naar de uitzendbureaus die arbeidsmigranten hier naartoe halen als het startpunt van de oplossing. ‘We moeten flink door blijven bouwen en ook opvang bieden aan dakloze arbeidsmigranten. We moeten uitzendbureaus die arbeidsmigranten uitbuiten aanpakken en eens goed nadenken over welke economie we willen hebben‘, zegt Verduin.

Lees hier verder (origineel bericht)

Wethouder Martijn Balster (Den Haag): ‘Glastuinbouw is op deze manier niet houdbaar’

Follow The Money, 24 maart 2024 – Wethouder Martijn Balster van Den Haag staat het water aan de lippen. Zijn stad kan de problematiek rond arbeidsmigranten niet meer aan. Ze zitten noodgedwongen in overvolle en verwaarloosde woningen, worden uitgebuit door werkgevers en verblijven niet zelden op straat in wijken waar de leefbaarheid toch al te wensen overlaat. Balster vindt dat werkgevers wel de lusten maar niet de lasten van de arbeidsmigratie hebben. Hij roept op tot onconventionele maatregelen. De glastuinbouw in het Westland, waar veel arbeidsmigranten werken, is volgens hem ‘op deze manier niet houdbaar’.

Balster noemt het ‘niet gewenst’ dat ondernemers eerst een distributiecentrum neerzetten en pas daarna gaan nadenken over de gevolgen. ‘Als je werknemers in ploegendienst op matrasjes laat slapen voor 150 euro per week, dan doe je iets faliekant fout.’

Balster is blij met de recente uitspraken van directeur van De Nederlandse Bank Klaas Knot die zegt dat keuzes gemaakt moeten worden. Dat er wellicht geen plek meer is voor laagwaardige arbeid in slachthuizen, bij distributiecentra en in de glastuinbouw, die weliswaar bijdraagt aan de economie, maar een onevenredige belasting vormt voor het onderwijs, de gezondheidszorg en de infrastructuur. 

Lees hier verder (origineel bericht) plus podcast

×