Home » daklozen

Tagdaklozen

Problemen met daklozen groter dan gedacht: ‘We gaan schrikken van de cijfers’

Omroep West, 30 juni 2024 – De dakloosheid in Den Haag is het afgelopen jaar weer met 15 procent gestegen, bleek tijdens een commissiedebat in de gemeenteraad. En die cijfers zullen alleen maar toenemen de komende jaren. Volgend jaar stapt de gemeente Den Haag over op een andere telmethode. ‘We weten nu al dat we gaan schrikken van die cijfers’, kondigt wethouder Mariëlle Vavier (GroenLinks, armoedebeleid) aan.

In heel Nederland stijgen de cijfers: alsmaar meer mensen raken dakloos. Ook in Den Haag is die stijging dus aan de gang: steeds meer kwetsbare jongeren, jonge gezinnen met kinderen en arbeidsmigranten belanden op straat. ‘Dat is echt een heel zorgelijke ontwikkeling, en ook één die we zo snel als mogelijk willen stoppen’, aldus wethouder Vavier.

Een jaar geleden sprak de gemeente nog een duidelijke ambitie uit: in 2030 moet dakloosheid in Den Haag uitgebannen zijn. Maar volgens het Straatconsulaat en verschillende raadsleden gaat het nog niet hard genoeg en moet het beter.

Beter beeld

Daar komt bovenop dat de gemeente denkt dat het probleem steeds beter in zicht komt. In 2025 stapt de stad over op een andere telmethode, de ETHOS-telling. Vavier: ‘En we weten ook allemaal dat we gaan schrikken van de cijfers die daaruit zullen rollen, dat is in andere gemeenten ook zo gebleken.’

Die telling zorgt ervoor dat er een beter en accurater beeld komt over mensen in moeilijke situaties en bankslapers, naast de ‘feitelijke’ daklozen. ‘Maar we kunnen nu geen inschatting maken van hoe het volgend jaar ongeveer gaat zijn’, voegt Vavier daar aan toe.

Slapen in tentjes

De VVD vindt dat er nog steeds te vaak mensen slapen in tentjes, bijvoorbeeld in de Scheveningse Bosjes. ‘We mogen het gewoon niet toestaan dat mensen in tentjes slapen. We willen daarom dat er registratie plaatsvindt, zodat er dossiers opgebouwd worden en er ook beboet kan worden’, zegt raadslid Minke Hofstra.

Daarnaast zijn er zorgen over de zorg voor daklozen. Straatartsen waarschuwen dat er veel vergrijzing plaatsheeft, dat steeds meer daklozen te maken krijgen met lichamelijk ongemak en zodoende de weg naar zorg en opvang ook niet eenvoudig kunnen vinden. En dan komt er ook nog eens bij dat er onzekerheid is over het aantal opvangplekken in de stad.

Maar waar zit de oplossing? Die zou moeten zitten in de omslag van dakloosheid als woonprobleem, niet als een zorg- of opvangprobleem. Vorig jaar wilde de gemeenteraad graag dat er meer ingezet zou worden op het voorkomen van dakloosheid, maar die plannen zijn sterk afhankelijk van betaalbare woningen.

En daar maakt het gros van de raad en het Straatconsulaat zich nog het meest druk om. Daar is en blijft een flink gebrek aan en plannen komen vooralsnog nauwelijks van de grond. ‘De cijfers daarvan vallen rauw op ons dak’, vertelt CU/SGP-fractievoorzitter Judith Klokkenburg-Reedeker.

Kwetsbare doelgroep

Volgens haar is de omslag naar dakloosheid als woonprobleem ‘vooral op papier gemaakt’. Klokkenburg-Reedeker maakt zich er zorgen over dat bijvoorbeeld het doorbraakplan, dat mensen uit een kwetsbare doelgroep aan woningen moet helpen, schijnbaar maar niet van de grond komt.

‘We kunnen heel ver meegaan in het idee van de raad dat dit een woonprobleem is, en geen zorg- en opvangprobleem. Maar dat hebben we ook niet van vandaag op morgen opgelost’, reageert wethouder Vavier.

‘Geen enkele andere stad loopt zo achter met het bouwen van betaalbare woningen’

Zoals gezegd, het gebrek aan woningen voert de hoofdmoot van alle kritieken. ‘Dat is alarmerend. Geen enkele andere stad loopt zo achter met het bouwen van betaalbare woningen’, stelt Peter Bos van het Straatconsulaat.

Het Straatconsulaat is overigens wel blij met de voorgenomen plannen voor opvang aan de Sportlaan, en de tijdelijke woningen voor mensen uit kwetsbare doelgroepen. Er wordt ook geïnvesteerd in verschillende nieuwe opvangplekken, waar vooral ook blijdschap om is.

Twee verstopte tentjes in het Belvedère-park, in de Scheveningse bosjes© Omroep West

Maar er moeten wel duidelijke afspraken komen over betaalbare huizen in de woonvisie, wat Bos betreft. Het bieden van een woning, en dus het voorkomen van dakloosheid, zou immers de oplossing moeten zijn: iets waar eigenlijk alle partijen het wel over eens zijn.

Volgens wethouder Martijn Balster (PvdA, wonen) worden in elk geval alle zeilen bijgezet en moeten veel voorstellen worden besproken bij het behandelen van de woonvisie, na het zomers reces. Dan wil hij aandacht schenken aan zaken als verkamering, het splitsen van huizen en het invullen van leegstaande woonruimtes. Iets dat het Straatconsulaat ook graag ziet.

‘Blij met oproep’

‘Vorig jaar had de bouwproductie een dip, maar we verwachten daar dit jaar ver bovenuit te komen’, reageert Balster op de zorgen dat er nauwelijks is bijgebouwd. ‘Ik snap de verzuchting van het Straatconsulaat dat ze na één jaar graag een oplossing had gezien, maar we weten met elkaar dat dit op de korte termijn een ingewikkelde kwestie is’, benadrukt Balster.

Wel zit de gemeente volgens hem op het goede spoor. Er worden straks meer woningen toegewezen aan mensen uit een kwetsbare doelgroep, áls de plannen tenminste na deze zomer door de raad komen. ‘En waar ik blij mee ben, is de oproep van het Straatconsulaat om de bestaande voorraad beter te benutten. Dan gaat het dus om optoppen, kamerbewoning en woningsplitsing.’

Lees hier het originele bericht

In de daklozenopvang van het Leger des Heils voelen ze de wooncrisis: ‘Het zit vaak vol’

Trouw, 16 juni 2024 – Er zijn meer daklozen dan ooit. Als ze dat érgens merken, is het wel bij het Leger des Heils in Westpoort, Amsterdam. ‘Wij moeten heel veel nee verkopen.’

De dag- en nachtopvang aan de Transformatorweg geldt als een tijdelijke oplossing voor de bewoners. Maar met wie je ook praat, overal hoor je hetzelfde: er zijn geen woningen. Daar komt nog eens bij dat het aantal daklozen in Amsterdam een historisch hoogtepunt heeft bereikt. Er leven momenteel minimaal 14.000 mensen zonder vaste woonplaats in de hoofdstad.

Wat bijdraagt aan de groei van het totale aantal daklozen is dat er meer EU-burgers zonder vaste woonplaats zijn. In het gebouw zitten nu tachtig daklozen. Onder hen ook een groep ongedocumenteerden en Oost-Europese arbeidsmigranten. Als het koud is, kan worden opgeschaald tot 250 mensen

Lees hier verder (origineel bericht)

Overlast dwingt bibliotheken tot actie: steeds vaker beveiligers nodig

Omroep Brabant, 25 april 2024 – Veel bibliotheken in onze provincie kunnen niet meer zonder beveiligers. Ze zijn nodig om asociale jongeren de deur te wijzen, maar ook voor problemen met daklozen en mensen die verward zijn. Sommige bibliotheken zien de overlast en agressie steeds erger worden, blijkt uit een rondgang. “Het beveiligingsbedrijf moet twee tot drie keer per week ingrijpen.”

Iedereen is welkom in de bibliotheek en dat willen de organisaties erachter graag zo houden. Maar medewerkers en directies zien steeds vaker ook een andere, nadelige, kant van dit open karakter. Uit gesprekken die Omroep Brabant had met managers en medewerkers van negen bibliotheekorganisaties blijkt dat overlast veroorzaakt door bezoekers heftiger wordt en vaker voorkomt dan voorheen.

Voor zes van de negen bibliotheekorganisaties is dat een reden om gebruik te maken van particuliere beveiligers. De meeste doen dat op afroep of op bepaalde momenten, bijvoorbeeld rond sluitingstijd. In twee bibliotheken zijn altijd bewakers aanwezig en één heeft dit een tijdje gehad.

“We zien een verandering van verbaal geweld naar meer fysiek geweld”, laat een woordvoerder van de Nieuwe Veste weten. Ze somt de problemen op: “Groepjes jongeren die andere jongeren intimideren en uitlokken, diefstal, het eten van junkfood, mensen onder invloed van alcohol en drugs en meer daklozen in bibliotheek.”

Lees hier verder (origineel bericht)

Toename Oost-Europese zwervers in Zwolle, slapen op straat

Zwolle Nu, 19 februari 2024 – Het aantal zwervers in Zwolle neemt zichtbaar toe. Een groep van zo’n 18 daklozen slaapt op de straten in de stad en moet door politie worden aangesproken.

De zwervers worden in Zwolle steeds vaker in het straatbeeld gezien, vooral bij het oude pand van de Hudson’s Bay en bij het Thomas à Kempis College tegen de stadsgracht aan. Omwonenden meldden zondag dat een groep van zo’n tien buitenslapers door de politie – die was uitgerukt met drie voertuigen – met zachte dwang werden verwijderd.

Volgens wethouder Dorrit de Jong (GroenLinks) gaat het mensen uit EU migranten, voornamelijk uit Oost-Europa, die geen recht hebben op maatschappelijke opvang. De fractie van de SP stelde al eerder vragen over het daklozenprobleem in Zwolle. De wethouder zegt te maken te hebben met landelijke regels die bepalen dat deze groep geringe opvangmogelijkheden heeft.

Lees hier verder (origineel bericht)

Steeds meer daklozen zoeken warmte van de LocHal op: ‘Als de opvang sluit, staan ze hier voor de deur’

Brabants Dagblad, 30 september 2023 – Er zijn steeds meer daklozen in de binnenstad, in de LocHal merken ze het ook: daar is het fijn schuilen in de winter. Meestal gaat dat goed, soms mis. En nee, dat laatste betekent niet dat de bibliotheek dan maar ‘op slot’ moet. ,,Het is de huiskamer van de stad. Voor iedereen.”

Een verslaafde die zich opsluit in de toiletten van de LocHal om drugs te gebruiken. Twee daklozen die met elkaar op de vuist gaan tussen de bezoekers. Dat de politie in de altijd onrustigere wintermaanden – als daklozen er de warmte opzoeken – soms meerdere keren per dag op de stoep staat.

Toch zou Angélique de Kort, de manager LocHal vanuit de bibliotheek, het niet anders willen. Nu ja: ze zou uiteraard willen dat het rustiger was. Er zijn veel incidenten en het gaat er soms heftig aan toe, toch hoort het bij de publieke functie van de LocHal, vindt ze.

,,Het allerbelangrijkste is dat iedereen hier welkom is, óók als je geen vaste woon- of verblijfplaats hebt. En onze surveillanten zijn goed in staat om de sfeer en de veiligheid te garanderen, ik heb niet de indruk dat onze bezoekers zich onveilig voelen.”

Lees hier verder (origineel bericht)

×