Home » zorgplicht

Tagzorgplicht

VNG vraagt Kamer om zorgplicht uitzenders voor registratie

VNG, 14 mei 2024 – Gemeenten willen dat uitzendbureaus een zorgplicht hebben om arbeidsmigranten te registreren. Alleen als gemeenten weten waar arbeidsmigranten wonen en verblijven, kunnen ze misstanden aanpakken. 

Op dinsdag 14 mei heeft Martijn Balster, wethouder van gemeente Den Haag en voorzitter van de bestuurlijke klankbordgroep Arbeidsmigranten van de VNG, een petitie overhandigd aan de leden van de Vaste Kamercommissie van SZW.

Cruciale informatie

Veel arbeidsmigranten werken voor een uitzendbureau. Uitzenders beschikken over cruciale informatie waar arbeidsmigranten werken en verblijven. Gemeenten hebben die informatie nodig om misstanden aan te kunnen pakken. Gemeenten roepen daarom de Tweede Kamer op om een actieve zorgplicht voor uitzenders toe te voegen aan de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta). We benadrukken het belang hiervan ook in onze inbreng voor het debat van de vaste Kamercommissie over arbeidsmigratie op 16 mei.

Arbeidsmigranten een betere positie geven

Een belangrijk doel van de Wtta is om werknemers die worden uitgeleend aan een ander bedrijf, meestal arbeidsmigranten, een betere positie te geven. De VNG vindt aanscherping van de wet goed, maar een belangrijk onderdeel – de registratie van waar de arbeiders verblijven – ontbreekt. Gemeenten willen regelen in de Wtta. De misstanden in de sector zijn groot en moeten met spoed worden aangepakt. Het is daarom belangrijk dat de Wtta zo snel mogelijk in behandeling wordt genomen.

Goede registratie geeft basis voor het maken van beleid

Het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, onder leiding van Emile Roemer, adviseerde in 2020 een actieve zorgplicht voor juiste registraties van arbeidsmigranten. Een juiste registratie is essentieel als het gaat om dienstverlening richting alle inwoners en anderen die een relatie hebben met de Nederlandse overheid. Het moet voor de overheid duidelijk zijn wie waar in Nederland woont. Onjuiste of onvolledige registratie heeft doorwerking op tal van dossiers bij gemeenten, maar werkt ook door op beleidsterreinen als zorg, onderwijs en welzijn.

Meer informatie

Position Paper – WTTA en zorgplicht uitzenders voor registratie

VNG-inbreng debat vaste Kamercommissie (16 mei)

Lees hier het originele bericht

ABU: Uitzendbureaus zijn geen gemeentebalies

Uitzenders kunnen niet verantwoordelijk worden gemaakt voor de kwaliteit van het bevolkingsregister. Dat is een overheidstaak. “Uitzenders zijn geen gemeentebalies en het toelatingsstelsel is niet bedoeld om de problemen van gemeenten op te lossen”, dat zegt Jurrien Koops, directeur van de ABU, in reactie op de petitie die VNG vandaag aanbood aan de Tweede Kamer. De VNG uitte kritiek op het ontbreken van een verplichting in het nieuwe toelatingsstelsel (Wtta) die uitzenders verantwoordelijk maakt voor correcte registratie (en uitschrijving) van arbeidsmigranten in het BRP.

Jurrien Koops: “Laat er geen misverstand over bestaan: wij erkennen het belang van de juiste registratie van arbeidsmigranten in het bevolkingsregister. Onze leden doen veel om deze groep aan te moedigen zich in te schrijven. Zo is er voorlichting en krijgen mensen ondersteuning. Dit is vastgelegd in de Fair Employment Code. Registratie blijft uiteindelijk een eigen beslissing. We kunnen niemand dwingen om dit te doen en kunnen hier dus ook niet op worden aangesproken.”

Met de petitie lijken de gemeenten hun verantwoordelijkheid voor het actueel houden van het bevolkingsregister  af te schuiven op uitzenders, door een wettelijke verplichting op te laten leggen via het toelatingsstelsel. Het is onbegrijpelijk dat ze hieraan vasthouden, terwijl de minister heeft uitgelegd dat het opleggen van een dergelijke verplichting volstrekt ineffectief is. Los daarvan werkt inmiddels de kleine helft van alle arbeidsmigranten via een uitzendbureau. De Wtta is dus niet effectief voor een volledige registratie van alle arbeidsmigranten.”

Uitzenders moeten in het toelatingsstelsel aan veel nieuwe verplichtingen voldoen die de regeldruk zullen verhogen. ABU roept de Tweede Kamer om geen ineffectieve verplichtingen toe te voegen die ten koste gaan van de effectiviteit en uitvoerbaarheid van het stelsel.

Lees hier het originele bericht

×