Home » samenwerken

Tagsamenwerken

Verenig je

Samen sta je sterker. Ook nu! Waarschijnlijk ben je niet de enige met zorgen nu een grootschalige huisvesting voor tijdelijke bewoners in je buurt gepland is. Je directe buren en mensen verderop in de wijk zijn daar ongetwijfeld ook van geschrokken . Ga dus samenwerken.

Hoe doe je dat?

ga bij je buren langs en check wat zij van de beoogde plannen vinden. Indien je merkt dat jullie dezelfde zorgen hebben, ga je dan verenigen.

zet de belangrijkste feiten en bezwaren op een rij en benader de buren uit je wijk die iets verder weg wonen. Je kunt bijvoorbeeld bij alle buren een brief in de bus doen met de uitleg van het probleem en de vraag of ze zich willen aanmelden bij de nieuw op te richten bewonersgroep

vorm een werkgroep met de directe betrokkenen en kijk of je een taakverdeling kunt afspreken. Denk aan de volgende taken:– bijhouden van alle ontwikkelingen m.b.t. de beoogde plannen– feitenonderzoek, denk aan opvragen en onderzoeken van: beleidsstukken, raadsvergaderingen (woo-verzoeken), bestudeer bestemmingsplannen etc– plannen en organiseren van werkgroepvergaderingen – communicatie, om de omwonenden te betrekken en op de hoogte te houden, bijvoorbeeld via een appgroep met alle buurtgenoten– communicatie met de pers– funding indien het komt tot een juridische procedure. – contacten leggen en onderhouden met de jurist, en evt met de verzekeringsmaatschappijen van omwonenden

communiceer, bijvoorbeeld via Facebook. Zorg dat alle inwoners van je woonplaats op de hoogte zijn van wat er speelt. Betrek de mensen bij de problematiek en voorkom daarmee dat plaatsgenoten uit een andere wijk zich afzijdig houden, omdat ze allang blij zijn dat het wooncomplex niet bij hen in de buurt komt. Hierbij helpt het om je lokale probleem te vertalen naar de algemene situatie waarin arbeidsmigranten in Nederland terecht komen, zij kunnen we zelf niks aan doen hoe er met ze wordt omgegaan.

en als laatste: sluit je aan bij onze stichting. Met alle bewonersgroepen samen kunnen we nog meer informatie delen, nog meer kracht zetten, en aan de buitenwereld laten zien dat al deze lokale problemen op nationale schaal spelen.

Succes!

×