Home » immigranten

Tagimmigranten

Minder immigranten in 2023, vooral minder Oekraïense vluchtelingen

CBS, 2 uni 2024 – In 2023 kwamen 336 duizend immigranten naar Nederland, 68 duizend minder dan een jaar eerder. De afname komt vrijwel geheel doordat er minder Oekraïense vluchtelingen naar Nederland kwamen. De instroom van overige groepen immigranten bleef bijna gelijk. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over migratiemotieven.

In 2023 kwamen 37 duizend mensen naar Nederland door gebruik te maken van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vanwege de oorlog in Oekraïne. In 2022 waren dit er ruim 108 duizend. Er kwamen meer immigranten met overige migratiemotieven van buiten de Europese Unie of EFTA-landen (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland) naar Nederland (+5 procent), terwijl het aantal EU-/EFTA-immigranten met 2 procent daalde. Het aantal mensen met de Nederlandse nationaliteit dat terugkeerde naar Nederland bleef vrijwel gelijk.

Grote groep gezinsmigranten voegt zich bij arbeidsmigranten

In 2023 kwamen 41,6 duizend gezinsmigranten uit niet-EU/EFTA-landen naar Nederland. Zij kwamen hier om zich te voegen bij iemand die gelijktijdig naar Nederland was geïmmigreerd of al in Nederland woonde. Vaak zijn dit partners, kinderen of ouders. Een groot deel voegde zich bij een arbeidsmigrant (42 procent), een asielmigrant (7 procent) of een studiemigrant (4 procent).De resterende gezinsmigranten (47 procent) vallen in de categorie ‘overig’. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die zich aansluiten bij iemand die in Nederland is geboren, of iemand met een ander migratiemotief dan arbeid, studie of asiel.

Lees hier verder (origineel bericht)

×