Home » glazenwassers

Tagglazenwassers

Maatregelen tegen malafide glazenwassers

Trouw, 16 juli 2024 – Zaanse glazenwassers moeten sinds 1 juli verplicht een vergunning hebben om te kunnen werken. ‘Consumenten die voor een paar tientjes hun ramen laten lappen werken mee aan uitbuiting’

De Zaanse glazenwassersbranche is een wereld van intimidaties, bedreigingen en uitbuiting. Er zijn rapporten, gemeentebrieven en krantenartikelen geschreven over hoe malafide Zaanse glazenwassers klanten van concurrenten met verbale en fysieke agressie proberen over te nemen. Ze maken gebruik van goedkope Bulgaarse arbeidsmigranten die de ramen lappen en in slechte omstandigheden leven.

Kwetsbare sectoren

“Sommige sectoren zijn nou eenmaal zo kwetsbaar en zo gevoelig voor ondermijning en criminaliteit, dat je die onder curatele moet stellen met landelijke wetgeving. Bij de horeca is dat ook het geval”, stelt de burgemeester Hamming van Zaanstad. Hij wil onder andere een landelijke verplichting voor om giraal te betalen om geldstromen zichtbaar te hebben.

Wetgeving tegen mensenhandel

Nu al staat Hamming in contact met de burgemeester van Purmerend om te kijken of Zaanse glazenwassers door de vergunningsmaatregel uitwijken naar naburige gemeenten; het waterbedeffect. In Den Haag ziet hij bereidheid om in te grijpen. Maar actie blijft nog uit. Het nieuwe kabinet, geeft hij mee, kan gebruiken maken van nieuwe EU-wetgeving tegen mensenhandel.

Lees hier verder (origineel bericht)

Zaanse vergunningplicht voor glazenwassers bijna van start

Zaandams Dagblad, 20 juni 2024 – Vanaf 1 juli geldt in Zaanstad een vergunningplicht voor de glazenwasserij. Het is één van de maatregelen om criminele netwerken, die actief zijn in deze sector, te stoppen. Momenteel zijn er ruim 40 vergunningaanvragen ingediend, dit aantal zal naar verwachting stijgen. Inwoners worden gevraagd om alert te zijn, onder andere door bij hun glazenwasser te checken of ze ook de optie hebben om met bankrekening te betalen (met pin, Tikkie, overschrijven).

Als eerste gemeente in Nederland voert Zaanstad deze maatregel in. Burgemeester Jan Hamming: “Criminele netwerken gaan op een schokkende manier te werk met intimidatie, geweld, afpersing en witwassen, waarbij vooral arbeidsmigranten worden ingezet, uitgebuit en opgehokt in slechte omstandigheden. Door de glazenwasserij te verplichten om óók bankbetalingen te accepteren, maak je het een stuk lastiger voor criminelen om buiten het zicht met contant geld hun malafide praktijken te blijven spekken.”

Aan het aanbod van goede glazenwassers zal het niet liggen: “Er zijn genoeg eerlijke glazenwassers in Zaanstad die niks met criminaliteit te maken hebben. De vergunningplicht en de optie voor bankbetalingen, helpen om het onderscheid te maken tussen de eerlijke ondernemers en de onderwereld. Zo kunnen wij steviger handhaven en kunnen inwoners veel bewuster kiezen met wie ze in zee gaan,” aldus de burgemeester.

Vergunningplicht gaat ver, maar er is meer nodig

Het probleem is hardnekkig, zeker in gebieden die al extra kwetsbaar zijn, zoals Zaandam-Oost en andere gebieden in het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Het invoeren van een vergunningstelsel is een verregaande en noodzakelijke ingreep. Tegelijkertijd is er meer nodig om de problematiek effectief aan te pakken en dat kan de gemeente niet alleen. Er is samenwerking nodig met overheidsinstanties zoals de Politie, OM, Belastingdienst en de Nederlandse Arbeidsinspectie, ook deze partijen zien steeds meer de noodzaak om in te grijpen. In een brief heeft burgemeester Jan Hamming met steun van andere burgemeesters, daarbij ook het Rijk om hulp gevraagd om te voorkomen dat het probleem zich verplaatst.

Transparantie en informatie

Glazenwassers zijn per brief geïnformeerd over de vergunningplicht en de manier waarop zij deze kunnen aanvragen.

De aanvraagprocedure duurt 8 tot 16 weken, afhankelijk of de informatie compleet en correct is aangeleverd. De aanvraagprocedure kan langer duren als er aanvullende bronnen in het Bibob-onderzoek geraadpleegd moeten worden. De leges voor de vergunning bedragen € 1877,95 euro, ongeacht of de vergunning wordt afgegeven. Vanaf 1 juli 2024 wordt er gecontroleerd en gehandhaafd op naleving van de vergunningplicht. Bedrijven die een aanvraag hebben ingediend en nog in procedure zitten, kunnen gedurende de procedure hun werkzaamheden voortzetten, mits ze per 1 juli bankbetalingen mogelijk maken.

Burgemeester Jan Hamming: “We zijn ons ervan bewust dat de investering voor de vergunning ook iets vraagt van de glazenwassers die gewoon netjes hun werk doen. Maar met een gerust hart je werk kunnen doen, is ook zeker in het belang van deze ondernemers. Bovendien zullen meer inwoners de keuze gaan maken voor diegenen die een vergunning hebben. Uiteindelijk móéten we dit samen doen om te zorgen voor veilige, leefbare wijken.”

Lees hier het originele bericht

×