Home » Amsterdam

TagAmsterdam

Wethouder: deel dakloze Oost-Europeanen moet ook opgevangen worden

AT5, 15 juli 2024 – Wethouder Rutger Groot Wassink (Opvang) vindt dat een deel van de Oost-Europese daklozen in de stad een plek moet krijgen in een opvanglocatie. Het gaat naar schatting om zo’n 160 personen, al is het nog onduidelijk hoeveel er daadwerkelijk opgevangen kunnen worden. 

Groot Wassink schrijft vandaag in een brief aan de gemeenteraad dat er inmiddels door de ministeries van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en JenV (Justitie en Veiligheid) een zogeheten ‘Checklist gelijke behandeling’ voor arbeidsmigranten is gemaakt.  Daaruit blijkt dat sommige daklozen in de stad recht hebben op maatschappelijke opvang. 

Het gaat om circa 7 procent van de circa 2400 daklozen die in de stad slapen en uit de EU komen. De groep daklozen komt met name uit Polen, Roemenië en Hongarije. Vanwege met name hun kwetsbaarheid en zorgvraag komen de 160 daklozen waarschijnlijk in aanmerking voor opvang.

“Als college vinden we het belangrijk dat deze groep EU-burgers krijgt waar ze recht op hebben”
RUTGER GROOT WASSINK, WETHOUDER OPVANG

“Als college vinden we het belangrijk dat deze groep EU-burgers krijgt waar ze recht op hebben”, laat Groot Wassink vandaag weten. “Wel zien we risico’s zoals extra druk op de huidige opvangketen die reeds overbelast is, en extra druk op de voorraad omslagwoningen. Deze groep kan niet zomaar binnen de bestaande middelen en mogelijkheden worden bijgevoegd.”

De wethouder schrijft daarom dat de gemeente in gesprek is met het nieuwe kabinet van de PVV, VVD, NSC en BBB. ” Zonder heldere landelijke samenwerking bestaat het risico dat Amsterdam, en andere grote steden, aan de lat staan voor maatschappelijk opvang van EU-burgers die elders in Nederland hebben gewerkt en dakloos en kwetsbaar zijn geraakt”, vreest hij. 

Dakloze EU-burgers vooral (voormalige) arbeidsmigranten

Een team van Veldwerk, dat daklozen opzoekt als ze buiten slapen, heeft aan de gemeente gemeld dat naar schatting 80 tot 90 procent van alle zogeheten ‘buitenslapers’ in de stad uit de EU komt. Deze daklozen zijn vaak als arbeidsmigranten naar Nederland gekomen. Hun dakloosheid gaat regelmatig samen met verslaving of psychische problemen. 

Hulporganisatie de Regenboog Groep hielp het laatste halfjaar 1643 daklozen met een Europees paspoort, waarvan 526 mensen nieuw waren. Bij 176 van hen werd een steekproef gedaan, al benadrukt de gemeente wel dat deze groep representatief is voor alle dakloze EU-burgers die de Regenboog Groep helpt.

Bij die testgroep ging het om 21 nationaliteiten. De grootste groep is Pools (35 procent), gevolgd door Roemenen (26 procent) en Hongaren (7 procent). De grote meerderheid (86 procent) is man en de groep heeft een gemiddelde leeftijd van 40 jaar. 

Het grootste deel (60 procent) van de gehele dakloze groep EU-burgers verblijft tot vijf jaar in Nederland, een derde tot drie jaar en een kwart tot één jaar.  Van de genoemde groep van 160 EU-burgers met recht op toegang tot maatschappelijke opvang is naar verwachting de helft korter dan vijf jaar in Nederland en de helft langer.

Groot Wassink is ook bang voor een aanzuigende werking. “Met name wanneer een indicatie tot maatschappelijke opvang tot een omslagwoning leidt voor deze groep en Amsterdam hierin op zichzelf staat (wat op dit moment het geval lijkt te zijn). ” Hij schrijft wel dat er nu nog onderzocht wordt hoe groot het risico daarop is en wat de impact op de stad is. 

De wethouder stelt dat de gemeente’ weloverwogen wil toewerken naar beleid dat recht doet aan rechten van EU-burgers en werkbaar is in de praktijk’. Daarbij is extra geld van het nieuwe kabinet volgens hem wel nodig. De gemeente is in afwachting daarop al bezig met een ‘EU-veldtafel’ waar onder regie van de GGD door verschillende (zorg)partijen gewerkt wordt. 

Lees hier het originele bericht

In de daklozenopvang van het Leger des Heils voelen ze de wooncrisis: ‘Het zit vaak vol’

Trouw, 16 juni 2024 – Er zijn meer daklozen dan ooit. Als ze dat érgens merken, is het wel bij het Leger des Heils in Westpoort, Amsterdam. ‘Wij moeten heel veel nee verkopen.’

De dag- en nachtopvang aan de Transformatorweg geldt als een tijdelijke oplossing voor de bewoners. Maar met wie je ook praat, overal hoor je hetzelfde: er zijn geen woningen. Daar komt nog eens bij dat het aantal daklozen in Amsterdam een historisch hoogtepunt heeft bereikt. Er leven momenteel minimaal 14.000 mensen zonder vaste woonplaats in de hoofdstad.

Wat bijdraagt aan de groei van het totale aantal daklozen is dat er meer EU-burgers zonder vaste woonplaats zijn. In het gebouw zitten nu tachtig daklozen. Onder hen ook een groep ongedocumenteerden en Oost-Europese arbeidsmigranten. Als het koud is, kan worden opgeschaald tot 250 mensen

Lees hier verder (origineel bericht)

×