Home » Exploitatievergunning verleend voor huisvesting arbeidsmigranten aan de Vrouwboomweg 9 Horst
Arbeidsmigranten Horst aan de Maas

Exploitatievergunning verleend voor huisvesting arbeidsmigranten aan de Vrouwboomweg 9 Horst

In 2021 werd de woning in de verkoopbrochure aangeprezen met huisvestingsmogelijkheden voor 37 arbeidsmigranten.

De stukken die betrekking hebben op deze publicatie liggen niet ter inzage. Voor meer informatie of wanneer u de stukken wilt inzien, kunt u contact opnemen met team APV-vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 077-4779777. Belanghebbenden die het niet eens zijn met de inhoud van dit besluit kunnen binnen zes weken vanaf 18 maart 2024 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Publicatie verleende vergunning: zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2024-125360.html

View on Facebook

Voeg opmerking toe

Klik hier om een opmerking toe te voegen

×