Home » Controles op mensenhandel in regio de Meierij (NB): veel overtredingen geconstateerd
Informatief Veghel

Controles op mensenhandel in regio de Meierij (NB): veel overtredingen geconstateerd

KlikNieuws Stadskrant Veghel, 5 juli 2024 – In de maand juni vond er in de regio Oost-Brabant de maand tegen mensenhandel plaats. In dit kader vonden er ook in de Meierij (de gemeenten Meierijstad, Vught, Heusden, Boxtel en Sint-Michielsgestel) controles plaats op arbeids- en seksuele uitbuiting. De controles werden uitgevoerd door het Bestuurlijk Interventieteam Meierij, in samenwerking met politie, de Nederlandse Arbeidsinspectie en Prostitutie Maatschappelijk Werk. Bij één controle was er sprake van een dusdanige situatie dat direct optreden noodzakelijk was. Daarnaast zijn er vele andere overtredingen geconstateerd, zoals vergunningen die niet op orde waren, adresfraude en niet ingeschreven medewerkers.

In totaal werden er in de Meierij 21 adressen gecontroleerd.
• Bij veertien controles op arbeidsuitbuiting werden overtredingen geconstateerd op het terrein van brandveiligheid, bestemmingsplan, bewoning niet conform het BRP, het ontbreken van huurcontracten of juiste papieren, illegaal verblijf, overtredingen van de Wet Arbeid Vreemdelingen of de Wet Minimumloon en uitkeringsfraude. Bij álle controles werd informatie vertrekt over de rechten en plichten van de arbeidsmigranten, onder meer door gebruik te maken van een QR-code die gescand kan worden en waarmee de arbeidsmigrant direct in eigen taal informatie vindt over rechten en plichten.

• Bij zeven controles op illegaal sekswerk werden acht sekswerkers aangetroffen en werden signalen van mensenhandel opgehaald. Eén adres werd gesloten vanwege de overlast voor de buurt en het mogelijke gevaar voor de sekswerkers.

Aanpak
Overheidspartners hebben de hulp van inwoners nodig. Inwoners zijn de ogen en oren, zij zien wat er in hun buurt speelt. Het is belangrijk dat zij vermoedens van ondermijnende criminaliteit, dus ook mensenhandel melden. Meldingen van arbeidsuitbuiting en/of seksuele uitbuiting kunnen ervoor zorgen dat het slachtoffer hulp en ondersteuning krijgt. En dat verdachten kunnen worden opgespoord. Melden is ook van belang om inzicht te krijgen in de aard en omvang van mensenhandel. Dit helpt bij het verbeteren van de aanpak.

Lees hier het originele bericht
×