Home » Slechts 5 uitzendbureaus ondertekenen Rotterdams convenant
Informatief

Slechts 5 uitzendbureaus ondertekenen Rotterdams convenant

Rijnmond Nieuws, 27 juni 2024 – Slechts vijf uitzendbureaus hebben vandaag een convenant ondertekend met de gemeente Rotterdam om goed werkgeverschap voor EU-arbeidsmigranten te bevorderen. Dit convenant maakt deel uit van het actieprogramma ‘Meer grip op arbeidsmigratie (medio 2023-medio 2026)’, dat op 4 april 2024 door de gemeenteraad werd besproken.

In de afgelopen maanden hebben gesprekken plaatsgevonden tussen de gemeente en diverse uitzendbureaus en inleners in de regio Rotterdam. Deze gesprekken hebben geleid tot de ondertekening van het convenant. Het convenant bevat afspraken over de inschrijving van EU-arbeidsmigranten in de BRP, samenwerking op het gebied van scholing en werk, en ondersteuning van dakloze EU-arbeidsmigranten. Daarnaast worden gezamenlijke activiteiten zoals banenmarkten en informatiepunten georganiseerd. Het convenant loopt tot 1 juli 2026 en staat open voor toetreding van andere werkgevers en uitzendbureaus.

Lees hier verder (origineel bericht)

FD, 27 juni 2024 – De gemeente Rotterdam bundelt de krachten met een groep werkgevers in de regio om grip te krijgen op de vele tienduizenden EU-arbeidsmigranten in de havenstad. Vandaag tekent verantwoordelijk wethouder Tim Versnel (VVD) een convenant met vijf grote lokale werkgevers in de logistiek, schoonmaak en facilitaire dienstverlening, bedoeld om uitbuiting en overlast van arbeidsmigranten tegen te gaan.

‘Als Rotterdam weten we dat we arbeidsmigranten keihard nodig hebben’, zegt Versnel. ‘Maar zoals dat nu gaat, trekken we het niet meer als samenleving. De maatschappelijke kosten zijn te hoog.’

Lees hier verder (origineel bericht)

Tags
×