Home » Nieuw beleid arbeidsmigranten Venray maakt grote locaties (400) mogelijk langs de bovengrens van Horst aan de Maas
Arbeidsmigranten Horst aan de Maas

Nieuw beleid arbeidsmigranten Venray maakt grote locaties (400) mogelijk langs de bovengrens van Horst aan de Maas

Het nieuwe verdienmodel:

Als een agrarisch bedrijf stopt, kan de locatie worden omgezet in een huisvestingslocatie. Het betreft dan geen huisvesting bij een agrarisch bedrijf meer. Er is geen maximum bepaald: dit hangt af van de ruimtelijke inpasbaarheid ter plekke en de toepassing van de overige genoemde voorwaarden. Beperkende factoren zijn onder meer dat in het buitengebied geen hoogbouw is toegestaan en dat het aantal huisvestingsplekken binnen de SNF-normering moet passen. Uitgaande van de gemiddelde oppervlakte van een Venrays landbouwbedrijf, zou dan huisvesting van gemiddeld 400 personen mogelijk zijn.

Het hek gaat van de dam, door wethouder Wim de Schryver (VVD) voorgesteld aan de gemeenteraad op 12 december in de raadsvergadering van Venray.

Documenten zie agendapunt 9 via deze link.

View on Facebook

×