Home » Moet arbeidsmigratie door het demissionaire kabinet worden beperkt?
Informatief Politiek

Moet arbeidsmigratie door het demissionaire kabinet worden beperkt?

De Algemene Bond van Uitzendbureaus stelde deze vraag september j.l. aan mr. Tesseltje de Lange, hoogleraar Europees migratierecht en aan Erik Pentenga, bestuurder FNV.

Mevrouw De Lange zegt onder andere dit: “Ik denk dat Nederland niet moet wachten met het concreet maken van deze plannen. Sommige maatregelen zullen uitzenders pijn doen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil bijvoorbeeld dat werkgevers die laaggeschoolde werknemers naar Nederland halen, eerst via een bedrijfseffectrapportage aantonen dat er voldoende huisvesting is en ruimte bij huisartspraktijken. Dit zal vooral sectoren raken die afhankelijk zijn van veel arbeidsmigranten, zoals de distributie of de kassen.”

“Qua vakkrachten wil SZW vooral inzetten op technische beroepen die nodig zijn voor de klimaattransitie, en de kennismigrantenregeling voor het overige versoberen. Die vakkrachten zijn inderdaad nodig. Maar of dat tijdelijke arbeidsmigratie is, hoe de arbeidsmigranten en landen van herkomst er wat aan hebben en hoe dat wordt geregeld: daarover zegt het ministerie nog niet veel.”

De heer Pentenga zegt er dit over: “De commissie-Roemer heeft 59 aanbevelingen gedaan om de situatie van arbeidsmigranten te verbeteren en uitbuiting te stoppen. Een aantal van de plannen die het kabinet nu presenteert, is geënt op die bijna Kamerbreed omarmde aanbevelingen. Het kabinet moet niet tanen met die plannen, maar juist volle kracht vooruit. Een van die maatregelen is de bedrijfseffectrapportage, die Tesseltje de Lange ook noemt.”

“Door een combinatie van gunstige maatregelen voor ondernemers, zie je aan de randen van ons land heel veel distributiecentra waar arbeidsmigranten goedkope arbeid leveren. Die ondernemers wentelen de bijkomende problematiek, namelijk een gebrek aan huisvesting en huisartsenzorg, af op de maatschappij. Daar komt, als deze kabinetsplannen doorgaan, een eind aan.”

Naar het originele bericht
×