Home » Frans Timmermans vindt links vaak defensief over asiel en migratie
Politiek

Frans Timmermans vindt links vaak defensief over asiel en migratie

Interview – Trouw, 14 juni 2024 – Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) wil een ander links gesprek over migratie. ‘Het probleem in Nederland is: wat kunnen wij nog aan?’

“We moeten een plan hebben hoe we omgaan met mensen die hier naartoe willen komen. Als je iedereen toelaat, dan blaas je de hele verzorgingsstaat op.” Fractievoorzitter Frans Timmermans vindt dat linkse partijen vaak te defensief zijn geweest over asiel en migratie. En als links al over migratie praat, dan gaat het volgens hem uitsluitend over de pijnpunten met arbeidsmigratie, en niet over asiel. “Dat deden we vanuit de gedachte dat we op dit onderwerp alleen maar kunnen verliezen en niet kunnen winnen. Dat vind ik niet meer bij deze tijd passen”, zegt Timmermans in een interview in Trouw.

Gematigde bevolkingsgroei tot 2050

Volgens Timmermans kun je als politiek wél sturen op het aantal arbeidsmigranten, iets wat volgens hem bij rechtse partijen taboe is. Hij sluit zich aan bij de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen, die dit voorjaar adviseerde om de bevolking tot 2050 ‘gematigd’ te laten groeien tot 19 à 20 miljoen inwoners. “Uiteindelijk is het probleem van Nederland niet: ‘we willen die mensen niet’. Maar: wat kunnen wij nog aan qua bevolkingsgroei, met de tekorten die er al zijn in volkshuisvesting, zorg en onderwijs?”

Timmermans stelt voor de arbeidsmigratie te beperken door de economie te hervormen. “Je zult in de intensieve veehouderij naar minder dieren toe moeten. Hebben we dan al die slachthuizen nodig in Nederland?” Ook vindt hij dat de overheid selectiever moet zijn met het toelaten van distributiecentra, en dat de glastuinbouw in het Westland meer moet automatiseren. De grote hoeveelheid arbeidsmigranten in laagbetaalde banen leidt immers tot een gebrek aan woonruimte en overlast in grote steden als Den Haag en Rotterdam. “We zullen arbeidsmigranten, of expats zoals ze ineens heten als ze hoger opgeleid zijn, nodig blijven hebben. Maar ik haal ze liever voor industrieën die meer toegevoegde waarde hebben.”

Lees hier verder (origineel bericht)
×