Home » De nieuwe coalitie mist een visie op demografie, zegt minister van sociale zaken Van Gennip
Informatief Politiek

De nieuwe coalitie mist een visie op demografie, zegt minister van sociale zaken Van Gennip

Trouw, 24 mei 2024 – Hoe ziet de Nederlandse bevolking er in 2050 uit? Die ‘fundamentele vraag’ zou bij al het overheidsbeleid centraal moeten staan, vindt demissionair minister Karien van Gennip (sociale zaken). ‘In het hoofdlijnenakkoord heb ik zo’n visie nog niet gevonden.’

Demografie is een ingewikkeld raderwerk: draai je aan één schakeltje, dan draaien er zeker een handvol mee. Neem de bouw van huizen. Om de woningmarkt uit het slop te trekken, zijn meer arbeidsmigranten nodig – de bouwsector kampt al jaren met grote tekorten. Maar waar moeten die migranten zélf wonen? En kunnen hun kinderen wel naar school in de toch al uitpuilende klassen?

Beperking van en grip op alle soorten migratie naar Nederland is noodzakelijk” staat letterlijk in het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB

“Wat ik echt goed vind, is de verdere bewustwording dat we serieus over arbeidsmigratie moeten nadenken. Wat voor samenleving wil je zijn? Wil je vooral laagopgeleide en slechtbetaalde arbeidsmigranten, zoals we nu hebben, of liever hoogwaardige kennismigranten? Wat mij betreft zou Nederland geen lagelonenland moeten zijn, als kabinet hebben we juist geïnvesteerd in de chipindustrie.

“Je moet dus kiezen welke sectoren je belangrijk vindt. Hebben we echt een 37e distributiecentrum nodig? De sectoren die nu het hardst groeien, bestaan vaak bij de gratie van laagbetaalde arbeid. Daar zijn de lusten voor de werkgever, maar de lasten voor de samenleving, de risico’s voor de arbeidsmigrant, en de sociale druk voor de wijken waar ze gaan wonen.”

Lees hier verder (origineel bericht)
×