Home » Bezwaarschrift ingediend tegen exploitatievergunning voor het huisvesten van 192 arbeidsmigranten aan de Horsterweg 57A en 57B te Grubbenvorst
Arbeidsmigranten Horst aan de Maas

Bezwaarschrift ingediend tegen exploitatievergunning voor het huisvesten van 192 arbeidsmigranten aan de Horsterweg 57A en 57B te Grubbenvorst

De bezwaren hebben betrekking op:

 • de gevaarlijke situatie is niet onder controle
 • de “integrale afweging”
 • de algemene plaatselijke verordening (APV)
 • de “shortstay” termijn niet geborgd (de reden dat er mensen toch in dit niet voor wonen geschikt gebouw mogen verblijven)
 • de locatie is niet SNF-gecertificeerd
 • de mensenrechten, bijvoorbeeld:
  A) de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens UVRM bijvoorbeeld “eenieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden”
  B) het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) bijvoorbeeld artikel 8 “een ieder heeft het recht op respect voor zijn privé leven”
  C) het vrij verkeer van werknemers binnen de EU (VWEU) bijvoorbeeld “het recht om op gelijke voet behandeld te worden als onderdanen van de EU-lidstaat waar ze zich vestigen. Ze hebben dezelfde sociale en economische rechten”

Lees het volledige bezwaarschrift onderaan via de link.

Het project is ontwikkeld door Sabes Vastgoed B.V. (Hugru C.V.) samen met E&A Wonen.

De locatie is zowel binnen als buiten voorzien van een slim camerasysteem welke 24/7 bij beweging actief wordt en opnames voor enkele weken vastlegt. Middels het slimme elektronisch sloten systeem in noodgevallen direct te achterhalen wie wel of niet op de locatie aanwezig is. De meeste medewerkers van E&A werken voornamelijk in de logistiek of de foodsector. Deze bedrijven werken vaak in ploegendiensten. woon-werk verkeer. Voor woon en werkverkeer worden fietsen en auto’s ingezet. Auto’s zijn uitgerust met een ‘GPS-systeem’ welke iedere rit vastlegt. In de voorwaarden van de verleende vergunning staat dat ramen en deuren dicht moeten blijven als dit omwonden stoort en er geen softdrugs aanwezig mag zijn.

Het beheer is verantwoordelijk voor het beheren en onderhouden van een goed leefklimaat op en buiten de locatie. Zij draagt zorg voor het naleven van het huisreglement en zal bij overtredingen of ander ongewenst gedrag maatregelen treffen zoals aangegeven in het huisreglement. De maatregelen variëren van waarschuwingen tot het verliezen van het recht op het verblijf op de locatie. Wanneer een bewoner het recht op verblijf op de locatie verliest zal E&A altijd zorgen voor de terugreis naar land van herkomst, tijdelijke alternatieve huisvesting of ondersteuning bij het vinden van eigen huisvesting. Arbeid en huisvesting is gescheiden en het verlies van recht op huisvesting zal niet (automatisch) leiden tot verlies van arbeid.

Dat arbeid en huisvesting gescheiden is schrijft E&A zelf in het beheersplan, arbeidsmigranten zijn voor de huisvesting echter wel volledig afhankelijk van de arbeid via E&A.

Met bewoners die de huisregels overtreden, zullen de beheerders in eerste instantie in gesprek gaan en al dan niet een 1 waarschuwing geven. Bij een 3 waarschuwing zal men verzocht worden te zoeken naar eigen woonruimte. Hiervoor zal maximaal 4 weken de tijd gegeven worden. Indien gewenst, wordt er door E&A vervoer georganiseerd naar het thuisland. E&A zal een nachtregister worden bijhouden.

In 2019 kocht investeerder E&A Logistiek BV het pand aan de Horsterweg 57 op met als plan daar arbeidsmigranten te gaan huisvesten. Er was aan de vorige eigenaar van het pand een vergunning verleend voor het huisvesten van arbeidsmigranten. De SP-fractie in de gemeenteraad van Horst aan de Maas stelde daar vragen over. De gemeente Horst aan de Maas – zo bleek later – had echter verzuimd in de vergunning aan te geven hoeveel arbeidsmigranten maximaal gehuisvest mochten worden. Daar maakte de investeerder handig gebruik van. Hij bouwde langs het pand een locatie er bij en startte met de huisvesting van maar liefst 190 arbeidsmigranten. Vanuit de buurt is daar jaren actie tegen gevoerd. Vooral ook omdat vanuit het pand enorme overlast (verkeersoverlast, inbraken, verstoring van de rust, enzovoorts) ervaren werd. En misschien nog belangrijker: omdat de arbeidsmigranten daar illegaal gehuisvest waren. De eigenaar en de exploitant van de locatie, E&A Logistiek BV, hadden geen exploitatievergunning. Aanvankelijk steunde de gemeente de omwonenden door een last onder dwangsom op te leggen: de arbeidsmigranten moesten er weg zolang er geen exploitatievergunning verleend was. Die “last” werd nog twee keer verlengd, maar toen verraste de gemeente de omwonenden door de last in te trekken en alsnog een exploitatievergunning te verstrekken. Tegen die exploitatievergunning heeft de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten een bezwaarschrift ingediend (zie bezwaarschrift in de bijlage).

Bezwaarschrift: https://dossierarbeidsmigranten.nl/wp-content/uploads/2024/04/20240405bezwaar_tegen_exploitatievergunning.pdf

Bericht van de Werkgroep huisvesting Arbeidsmigranten: https://horstaandemaas.sp.nl/nieuws/2024/04/juridische-acties-werkgroep-huisvesting-arbeidsmigranten-pijlen-op-geodis-kafra-en-ea

Publicatie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2024-94910.html

Projectinformatie: https://www.vbtprojectmanagement.nl/projecten/horsterweg-57a-grubbenvorst/

View on Facebook

Voeg opmerking toe

Klik hier om een opmerking toe te voegen

×