Home » ‘Arbeidsmigratie tot 2040 nodig, daarna mogelijk een probleem’
Informatief

‘Arbeidsmigratie tot 2040 nodig, daarna mogelijk een probleem’

NOS, 11 december 2023 – Arbeidsmigratie is maar ten dele een oplossing voor de vergrijzing en het personeelstekort. Na 2040 zou het juist voor nieuwe problemen kunnen zorgen. Dat concludeert de Adviesraad Migratie, een onafhankelijk adviescollege voor de overheid.

Loon boven de 40.000 euro

Hoewel arbeidsmigranten de economische groei van Nederland versterken, laten ze de welvaart per hoofd van de bevolking nauwelijks stijgen. Dat komt doordat de groei dan over meer mensen moet worden verdeeld.

Hoogopgeleide kennismigranten, met een brutoloon van boven de 40.000 euro, dragen het meeste bij aan die welvaart. Arbeidsmigranten kunnen volgens de onderzoekers verder vooral nuttig zijn als zij kennis of vaardigheden brengen die we in Nederland tekortkomen, denk aan gespecialiseerde verpleegkundigen of technici.

De arbeidsmigranten die eenvoudig, laagbetaald werk doen leveren volgens de onderzoekers een veel minder grote bijdrage aan de economie. Doordat zij bereid zijn om voor lage lonen te werken, is er ook geen verdere prikkel voor werkgevers om het loon te verhogen.

Selectieve migratie

Nederlanders zullen daardoor niet snel meer solliciteren op dit soort banen. Dat leidt tot een vicieuze cirkel, waarbij bijvoorbeeld sectoren als de glastuinbouw, slachterijen en distributiecentra steeds meer afhankelijk worden van goedkope arbeidsmigranten.

De onderzoekers concluderen daarom dat vooral selectieve arbeidsmigratie, waarbij alleen migranten worden binnengelaten met kwaliteiten die we zelf niet in huis hebben, Nederland tot 2040 kan helpen. “Als het gaat om werk dat makkelijk te doen is, kan je ook kijken naar mensen die al in Nederland zijn”, zegt Kremer.

Lees hier verder (origineel bericht)

Voeg opmerking toe

Klik hier om een opmerking toe te voegen

×