Home » Arbeidsmigranten huisvesten stuit bijna overal in Nederland op weerstand.
Informatief

Arbeidsmigranten huisvesten stuit bijna overal in Nederland op weerstand.

NRC, 4 december 2023 – Migrantenwoningen Huisvesting van arbeidsmigranten is een probleem in Nederland. Initiatieven voor nieuwe accommodaties stuiten op weerstand van omwonenden en lokale politici. „Je kan het ook omdraaien: jij stelt nu je eigen belang boven dat van een kwetsbare doelgroep die fatsoenlijke huisvesting zoekt.”

Toen het agrarische bedrijf A.S. De Boer in Hollands Kroon (Noord Holland) eind 2018 het plan ontvouwde om hier een appartementengebouw voor tweehonderd arbeidsmigranten te bouwen op een eigen stuk land achter een leegstaande boerderij, reageerde de lokale politiek afstandelijk. Was dat hier nou nodig?

Arbeidsmigranten geen motor van de economie

Hollands Kroon keek tot nog toe steeds per situatie of huisvesting van arbeidsmigranten acceptabel was. In het huidige coalitieakkoord van de gemeente staat dat inzet van arbeidsmigranten „niet langer een motor voor economische groei mag zijn”.

„Er is te weinig regie gevoerd”, licht wethouder Leever toe. „Maar dit is geen tijdelijk fenomeen, dit is permanent. Arbeidsmigranten zijn onderdeel van onze samenleving.” Hij hoopt dat de registratie van arbeidsmigranten snel verbetert, zodat gemeenten beter op hun aanwezigheid kunnen inspelen.

Lees hier verder (origineel bericht)

1 opmerking

Klik hier om een opmerking toe te voegen
  • Vanuit Dossier Arbeidsmigranten hebben we wel wat vraagtekens bij de voorstelling van zaken door mevrouw De Boer.
    Uiteraard zijn er situaties waarbij het wel goed is geregeld voor de uitzendkrachten. Dat lijkt bij de huisvesting bij Agro Star op het eerste gezicht het geval.
    Wat ons wel bevreemdt zijn de vele kwaliteitscontroles die hier kennelijk worden uitgevoerd. De inspectiediensten klagen juist dat zij niet in staat zijn om alle benodigde controles (in het land) uit te voeren.
    Ook is het goed om te realiseren dat Agro Star nu zelf uitzender/ huisvester is geworden, dus hiermee een tweede business runt, apart van het tuinbouwbedrijf. Dat is ondernemerschap uiteraard, maar de belangen van Agro Star, om huisvestingslocaties te kunnen realiseren, zijn daardoor dus wel iets anders.

×