Home » Vergunning alsnog verleend voor 144 arbeidsmigranten in America
Arbeidsmigranten Horst aan de Maas

Vergunning alsnog verleend voor 144 arbeidsmigranten in America

Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State heeft de gemeente de aanvraag omgevingsvergunning van Gebr. Vissers uit 2018 voor het huisvesten van 144 arbeidsmigranten in een logiesverblijf op de Eickhorsterweg 5 in America heroverwogen en alsnog verleend.

Het college vindt deze ontwikkeling onwenselijk en niet passend in het huidige beleid. Om er ook daadwerkelijk arbeidsmigranten te kunnen gaan huisvesten moet er nog een aparte exploitatievergunning aangevraagd worden.

Horst aan de Maas weigerde de vergunning in 2019 onder andere omdat er teveel autoverkeer zou bijkomen op de Eickhorsterweg en de Schiksedijk. Het busjesverkeer tussen de woongebouwen en de akkers van Vissers zou onveilig zijn voor fietsende scholieren op de smalle wegen.

De advocaat van de aanvrager heeft de gemeente aansprakelijk gesteld voor de geleden schade door het jarenlang weigeren van de huisvesting aldus de Limburger d.d. 6-6-2024.

De stukken die betrekking hebben op de verleende vergunning liggen nu niet ter inzage (wel bij de oude publicaties). Voor meer informatie of wanneer u de stukken wilt inzien, kunt u contact opnemen met team vergunningen van de gemeente. Als u het niet eens bent met deze vergunning, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum hoger beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak Den Haag. Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Roermond.

Opnieuw verleend 27-5-2024: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2024-227540.html

Artikel Stal en Akker 21-12-2023: https://www.stal-en-akker.nl/artikel/901058-akkerbouwer-maakt-na-uitspraak-rechter-toch-kans-op-huisvesting-144-seizoenwerkers/

Uitspraak Raad van State 20-12-2023: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@140803/202103704-1-r2/

Weigering 26-8-2019 (met documenten): https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-209765.html

Gewijzigd ontwerp-weigering 4-2-2019 (met documenten): https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-40792.html en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-10193.html

Verleend 6-12-2018: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-258721.html

Verlenging 2-11-2018: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-236584.html

Aanvraag 30-8-2018: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-184646.html

View on Facebook

×