Home » Californië BV vraagt zelf een vergunning aan voor het realiseren van glastuinbouw op Californië fase 2
Arbeidsmigranten Horst aan de Maas

Californië BV vraagt zelf een vergunning aan voor het realiseren van glastuinbouw op Californië fase 2

De aanvraag is nog net in 2023 gedaan om de nieuwe omgevingswet te omzeilen (zie mail). Wat ze willen gaan realiseren is onbekend, ook met navraag voor inhoudelijke informatie van het initiatief komt daar geen antwoord op. Voor de technische details en verdere inhoud van omgevingsvergunning in relatie tot bestemmingsplan verwijst Californië BV naar de gemeente. De gemeente heeft hierop geen reactie gegeven (gevraagd d.d. 4-1-2024).

Het bestemmingsplan staat huisvesting voor 300 arbeidsmigranten toe.
Het bestemmingsplan staat glastuinbouw op deze locatie niet toe.
Ongeveer 80-90% van de werknemers in glastuinbouw is arbeidsmigrant.
Het bestemmingsplan verplicht de koppeling van wonen en werken.

Er is door Californië BV een koopovereenkomst gesloten met een partij die het totale areaal wil kopen en daar een glastuinbouwbedrijf wil realiseren, wie deze partij is willen ze niet zeggen. Daarbij is ook gevraagd om arbeidsmigranten te huisvesten. De provincie is eigenaar van de grond.

Het huidige bestemmingsplan verplicht dat de arbeidsmigranten die gaan wonen op het plangebied Californië 2 ook alleen op dit plangebied mogen werken. Het scheiden van baan en bed is een belangrijk adviespunt uit het rapport van Emile Roemer om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren.

Publicatie aanvraag vergunning via deze link.

View on Facebook

×