Home » Bij het beperken van immigratie zou de politiek eerder naar het bedrijfsleven moeten kijken
Opinie Politiek

Bij het beperken van immigratie zou de politiek eerder naar het bedrijfsleven moeten kijken

Volkskrant 29 oktober 2023 – Als bedrijven de echte kosten van hun werknemers betalen en die niet langer op de samenleving afwentelen, wordt immigratie vanzelf minder aantrekkelijk.

De afgelopen jaren was er in de discussie over migratie te weinig oog voor de draagkracht in de samenleving. Waren er wel voldoende huizen om alle arbeidsmigranten en statushouders te huisvesten? Het maximum van NSC is realistischer dan het maximum van BBB. Voor de oorlog in Oekraïne was een migratiesaldo van 50 duizend in Nederland zeer gebruikelijk.

De regering heeft zich lang achter internationale verdragen en afspraken verscholen. Het vrije verkeer van personen maakte het onmogelijk de arbeidsmigratie te beperken, het vluchtelingenverdrag maakt het moeilijk het aantal asielzoekers naar beneden te krijgen.

Slechte voorzieningen om instroom te beperken?

Het Nederlandse kabinet komt vooralsnog niet verder dan een verelendungsstrategie. Als goede huisvesting ontbreekt, arbeidsmigranten met zijn zessen op een kamertje moeten slapen en asielzoekers soms in de buitenlucht moeten overnachten, dan blijven ze vanzelf wel weg, lijkt de hoop te zijn.

Naar het originele bericht

×