Home » Van de landbouw tot de zorg, distributie en schoonmaak – het kan niet zonder migratie
Achtergrondinformatie Informatief

Van de landbouw tot de zorg, distributie en schoonmaak – het kan niet zonder migratie

NRC, 5 januari 2024 – De belangrijkste reden dat immigratie de laatste jaren recordhoogtes bereikte: het aantal openstaande vacatures, schrijft Hein de Haas. Economisch groeien én migratie inperken, kan niet meer. Rechtse regeringen zetten de deuren vaak verder open dan linkse.


‘Grip op migratie’ was hét politieke mantra van de afgelopen verkiezingscampagne. De meeste verkiezingsprogramma’s stonden bol van de wens om immigratie in te perken. Alleen waren politici aanzienlijk minder duidelijk hoe ze deze doelstelling kunnen halen. 

Dit wreekt zich vaker bij politieke discussies over migratie: het gaat vaak over politiek wensdenken, zonder dat men erbij uitlegt via welke beleidsmaatregelen ze dit tot stand wil brengen.

Duizenden uitzendbureaus kregen vrij baan

Maar het is geen natuurverschijnsel geweest. Tientallen jaren van beleid gericht op liberalisering van de arbeidsmarkt hebben immigratie aangemoedigd. Want hierdoor is het aantal onaantrekkelijke, tijdelijke, laagbetaalde banen is gegroeid.

Terwijl politici de mond vol hebben van ‘grip op migratie’ is de ironie dat de politiek de grip op migratie juist uit handen heeft gegeven aan de private sector door de liberalisering van arbeidsmarktbeleid. Duizenden uitzend- en wervingsbureaus hebben vrij baan gekregen in het werven van buitenlandse arbeidskrachten.

Een nieuwe klasse

Er moeten fundamentele keuzes gemaakt worden. Willen we een samenleving waarin steeds meer werk – transport, bouw, schoonmaak, zorg en voedselvoorziening – wordt uitbesteed aan een nieuwe klasse die voornamelijk uit migrantenarbeiders bestaat? Willen we een gesubsidieerde landbouwsector die voor de noodzakelijke arbeid afhankelijk is van migranten? 

Structurele reductie van migratieniveaus zal structurele hervormingen vergen die haaks staan op de economische liberaliseringsagenda van de afgelopen decennia. Het betekent dat de overheid de controle op arbeidsmarkten drastisch zal moeten vergroten: minder tijdelijke contracten, een hoger minimumloon, een eind aan schijnzelfstandigheid, strenge controles op wervingsbureaus en de capaciteit bij arbeidsinspectie sterk opvoeren. 

Minder migratie is waarschijnlijk ook een keus voor lagere economische groei, het saneren van bepaalde sectoren en voor hogere pensioenleeftijden om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen. De vraag is of hiervoor de politieke wil bestaat.

Lees hier verder (origineel bericht)
×