Home » Van asiel tot vrij verkeer van werknemers – migratie is speerpunt in de EU
Opinie

Van asiel tot vrij verkeer van werknemers – migratie is speerpunt in de EU

Financieele Dagblad, 3 juni 2024 – In aanloop naar de Europese verkiezingen op 6 juni laten verschillende kandidaten hun licht schijnen over stellingen over Europa. Vandaag is de vraag: moet de EU (arbeids)migratie eigenlijk stimuleren, nu Europa kampt met vergrijzing?

GL-PvdA: Stop op slecht werk beïnvloedt migratie

Arbeidsmigratie stimuleren om de vergrijzing tegen te gaan moet geen doel op zich zijn. Laten we daarom beginnen met de vraag hoe we onze samenleving in de toekomst voor ons zien: wat voor economie en wat voor banen horen daarbij?

‘De individuele migrant wordt tot probleem gemaakt, terwijl er een hele industrie omheen is die er flink aan verdient’

CDA: Onderscheid in type arbeidsmigratie

Voor de groei van onze welvaart en het onderhouden van onze verzorgingsstaat zijn veel arbeidsmigranten niet noodzakelijk. Wel zien wij als CDA het belang van arbeidsmigratie, zeker wanneer personeelstekorten niet binnen de interne markt kunnen worden opgelost. We staan voor een gericht en verantwoord migratiebeleid, dat oog heeft voor brede welvaart.

‘Vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal én mensen zijn de hoekstenen van de Europese samenwerking – en wij profiteren daarvan’

BBB: Benut eerst eigen arbeidspotentieel

De Nederlandse arbeidsmarkt kampt met krapte. De tekorten leiden tot problemen voor bedrijfsleven én publieke sector. Soms bieden automatisering en robotisering uitkomst, maar vaak ook niet. Laten we eerst nationaal het arbeidspotentieel benutten en de arbeidsproductiviteit verhogen. Het hoofdlijnenakkoord zet stappen om werken weer lonender te maken.

‘Als aanscherping van de aanpak van de Europese Unie op asiel uitblijft, moet Nederland een opt-out bedingen’

CU: Minder groei is ook een keuze

Wat de ChristenUnie betreft is de oplossing niet dat er meer arbeidsmigranten komen in alle sectoren, maar dat we economische keuzes maken. Nu werken veel arbeidsmigranten in de bouw, het slachthuis of distributiecentra, vaak onder slechte omstandigheden. Dit kan zo niet doorgaan. Daarom maken wij heldere keuzes: minder distributiecentra met goedkope wegwerptroep uit China, méér inzet op essentiële sectoren, zoals de zorg en de IT.

‘Minder arbeidsmigraten betekent ook dat bepaalde sectoren minder hard zullen groeien, of zelfs krimpen – dat is een bewuste keuze’

JA21: Grip op migratie is allang verloren

Nederland is de grip op migratie verloren. Zowel op de toestroom van asielzoekers, die volgens prognoses de komende jaren alleen maar zullen toenemen, als op arbeidsmigratie. Het zijn verschillende typen migratie die tot verschillende problemen leiden, maar waar een duidelijke rode draad doorheen loopt: het onvermogen om daadkrachtig bij te sturen vanwege Europese regelgeving.

‘Migratie als oplossing voor de vergrijzing is een middel dat erger is dan de kwaal’

Lees hier verder (origineel bericht)
×