Home » Handel in arbeidsmigranten is big business
Achtergrondinformatie Informatief

Handel in arbeidsmigranten is big business

Er worden massaal arbeidsmigranten aan het werk gezet in Nederland. Vooral werklieden uit Oost en Midden Europa zijn aantrekkelijk, ‘want ze werken zo hard’. We hebben in Nederland een groot tekort aan personeel dus hun inzet is hard nodig. Zou je zeggen. Als je beter inzoomt op de organisatoren van deze instroom, op het verblijf en de arbeidsvoorwaarden van de arbeiders, en wáár deze mensen werken, dan vallen wat eigenaardigheden op.
De handel in deze mensen is namelijk zeer lucratief voor de betrokken bedrijven en inleners zitten voor een dubbeltje op de eerste rij. Het is zelfs zó aantrekkelijk om deze mensen te ‘importeren’ dat er nieuwe werkgelegenheid voor wordt gecreëerd. Terwijl we dat juist al teveel hebben!

Daarnaast worden verkeerde regels toegepast, is inspraak niet mogelijk, zijn procedures niet transparant en worden de uitzendkrachten uitgebuit. In de directe omgeving waar deze arbeiders in grote groepen gaan wonen, in wooncomplexen, worden omwonenden monddood gemaakt. Hun mening wordt niet gevraagd, hun belangen tellen niet mee in de besluitvorming. Terwijl voor de bedrijven die dit allemaal mogelijk maken de rode loper wordt uitgelegd.

Hoe is het zo gekomen?

Nieuwe vaklieden zijn hard nodig in ons land. En tevens wonen veel laaggeschoolde arbeidsmigranten hier in slechte omstandigheden. Beide problemen moeten opgelost worden. Het zijn ook twee zaken die niet direct met elkaar te maken hebben. Maar let op. Handige uitzendbureaus maken de link. Zij rollen schijnoplossingen uit, die grote gevolgen hebben voor veel Nederlandse gemeenten. Ben gewaarschuwd.

Er worden allereerst niet persé vakkrachten geworven, zoals wordt beweerd. En ook de huisvestingsproblemen van de laaggeschoolde buitenlandse uitzendkrachten worden by far niet opgelost. In tegendeel, de problemen worden juist groter. Er komen namelijk juist steeds meer arbeiders bij, voor werkgelegenheid waarvan de noodzaak niet altijd even duidelijk is. Of om werk te doen die er nieuw gecreëerd is. De woonlocaties zijn ronduit sober en vaak grimmig door de massaliteit en de beperkte voorzieningen. De verhuurconstructies in deze wooncomplexen trekken meer arbeiders aan dan nodig. Omdat het verdienmodel zo gigantisch is, is er geen enkele trigger om dit te doorbreken.

Woonruimte nodig voor arbeidsmigranten?

Op veel plekken in Nederland worden op verkeerde gronden de verkeerde keuzes gemaakt voor arbeidsmigranten. Gemeenten lijken vol in de val te trappen van de uitzendbureaus en laagproduktiebedrijven. Het is belangrijk om steeds goed op te letten welk probleem er met welk middel wordt opgelost. Onder het mom ‘we hebben deze mensen nodig’ is er simpelweg een nieuw lucratief verdienmodel gecreëerd, waarbij zowel de arbeidskrachten als de buurtbewoners van de wooncomplexen enorm de dupe zijn.

De gespecialiseerde uitzendbureaus presenteren zich als redders en komen met interessante ‘oplossingen’. Ze bouwen en exploiteren de enorme wooncomplexen, waar soms wel 700 tot 1000 arbeiders kunnen worden gehuisvest. Nu denkt en hoopt men dat de arbeidsmigranten die in de woonwijken wonen en daar veel overlast veroorzaken, nu naar deze complexen zullen verhuizen. (Om vervolgens daar, in nog grotere aantallen problemen te veroorzaken?)
Hier is echter de wens de vader van de gedachte. Want al zouden de uitzendkrachten vanuit de gehuurde woonhuizen naar de complexen gaan, dan is dat géén garantie dat in de vrijgekomen huizen geen nieuwe arbeidsmigranten (met teveel) komen wonen. Ook deze particuliere verhuurders zien hier wel business in. Waarom? Omdat deze markt vogelvrij is. Er is géén controle en de huurders zelf hebben geen idee dat ze veel te veel betalen. Dat is namelijk overal in Nederland zo, arbeidsmigranten verdienen het minste en huren voor het hoogste tarief. Ze hebben zelf geen idee hoe raar dat is. Dat maakt het extra treurig.

Gemeentebesturen letten niet goed op

Gemeentebesturen letten niet goed op. Zij kiezen voor de verkeerde oplossing voor het verkeerde probleem,
Meestal zijn deze complexen langs de gemeentegrenzen vergund, in landelijke buurtschappen, aan de grens van kwetsbare natuur. De buurten waar deze complexen zijn gepland worden overdonderd, van inspraak is geen sprake en allerlei geldende gemeentelijke beleidsregels worden voor het gemak opzij geschoven. Buurtbewoners zijn ten einde raad.

Extra druk op huisvesting, zorg en veiligheid

Het gevolg van deze massale instroom in Nederland is niet OK. Er komen teveel nieuwe tijdelijke mensen bij, die nauwelijks integreren. Dat heeft voor bewoners in veel gemeenten enorme impact. De leefomgeving lijdt hieronder, maar ook loopt de druk op in de gezondheidszorg, huisvesting, veiligheid, etc etc.

Op deze website zullen we hierover publiceren en uitleggen wat er mis is en waarom. Dat doen we zowel vanuit landelijk perspectief, als vanuit de ervaringen in enkele gemeenten waar dit speelt.

×