Home » Arbeidsmigratie als oplossing voor demografische en economische uitdagingen?
Informatief

Arbeidsmigratie als oplossing voor demografische en economische uitdagingen?

Flexmarkt, 13 december 2023 – De Adviesraad Migratie heeft het rapport ‘Arbeidsmigratie: oplossing voor economie en demografie?‘ gepresenteerd. In dit rapport worden de gevolgen van arbeidsmigratie op de arbeidsmarkt, economische welvaart en demografische ontwikkelingen tot 2070 in kaart gebracht.

Volgens de onderzoekers kan de vraag of arbeidsmigratie een oplossing biedt voor economie en demografie niet met een volmondig ja of nee worden beantwoord. Vooral in de jaren 2030-2040 zou arbeidsmigratie de grijze druk verlagen en voorzien in een groeiende vraag naar personeel. Het zou in het bijzonder een oplossing bieden voor sectoren die essentieel zijn voor Nederland maar met ernstige personeelstekorten te maken hebben.

Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden niet op orde

De onderzoekers benadrukken dat structurele personeelstekorten in bepaalde sectoren niet het onvermijdelijke gevolg zijn van demografische ontwikkelingen. Zij wijzen er ook op dat in bepaalde sectoren arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden niet goed op orde zijn, waardoor het onaantrekkelijke sectoren zijn om in te werken. Arbeidsmigratie vormt dan juist een belemmering voor het verbeteren van het werk en de arbeidsvoorwaarden.

Daarnaast is er gewoonweg een tekort aan gediplomeerden in specifieke opleidingsrichtingen, zoals ict’ers, engineers en verplegend en verzorgend personeel. Arbeidsmigratie kan dan helpen het productie- of dienstverleningsniveau op peil te houden. Maar het risico bestaat wel dat de prikkel om meer geschikt binnenlands aanbod te scheppen ontbreekt.

Het welvaartsniveau op langere termijn stijgt alleen als arbeidsmigranten werk doen dat productiever is dan dat van de gemiddelde Nederlander. Het gaat dan vooral om hoger opgeleide arbeidsmigranten die beschikken over schaarse kwalificaties en vaardigheden.

Lees hier verder (origineel bericht)

Voeg opmerking toe

Klik hier om een opmerking toe te voegen

×