Home » Gemeente Dronten ontwikkelt beleid voor kortdurende huisvesting
Dronten

Gemeente Dronten ontwikkelt beleid voor kortdurende huisvesting

NFO Fruit, 18 juni 2024 – De NFO en LTO hebben met de gemeente Dronten overeenstemming bereikt over kortdurende huisvesting van arbeidsmigranten op de teeltbedrijven. Binnen het nieuwe beleid is huisvesting in de periode van 1 april tot 1 november in een AKF-gekeurde accommodatie mogelijk. Afgelopen maandag is het vergunningstraject hiervoor met betrokken telers besproken.

Marinus Huijsmans was vanuit de NFO-kring Noord betrokken bij het overleg met de gemeente. Hij is blij met het nieuwe beleid: “Het nieuwe beleid is gebaseerd op hoe in de praktijk gewerkt wordt. Ik denk dat we hier zeker mee uit de voeten kunnen.”

In de gemeente Dronten was er tot voor kort geen beleid voor het huisvesten van arbeidsmigranten op bedrijven. Toen de gemeente aangaf drie locaties te zoeken voor grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten heeft de NFO samen met LTO ingesproken bij de gemeenteraad. De kans dat fruittelers voor vier weken kamers kunnen huren voor hun plukkers in deze grote huisvestingslocaties is zo klein dat dit geen oplossing biedt voor de sector.

Op uitnodiging van NFO en LTO hebben betrokken bestuurders en ambtenaren van de gemeente Dronten een bezoek gebracht aan een teler met kleinschalige huisvesting volgens het AKF-keurmerk. “We hebben toen kunnen laten zien hoe dat eruit ziet. De gemeente wilde het advies van Roemer tot norm verheffen, maar dat is veel te kostbaar als je maar 4 tot 5 weken per jaar gebruikmaakt van de huisvesting. Met het AKF-keurmerk kan je extra leefruimte in je loods creëren als het oppervlak in de huisvesting te klein is. Gelukkig bood de gemeente een luisterend oor”, aldus Huijsmans.
Afgelopen maandag is met betrokken telers het vergunningstraject voor huisvesting op de teeltbedrijven doorgenomen. De gemeente heeft daarbij uitleg gegeven over de exacte procedure en eisen die gelden.

Lees hier het originele bericht
×